Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


Den ve třídě Začít spolu MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termíny a místa:

(20) 19. 2. 2019 Praha, MŠ 4 medvědi
(22) 21. 03. 2019 MŠ Olomouc
(24) 16. 04. 2018 - kapacita naplněna Praha, MŠ Motoláček
(25) 16. 05. 2019 - Kapacita naplněna. Praha, MŠ 4 medvědi

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat


19 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ v Kadani - základní kurz (40 h)

Tento prázdninový kurz je určen všem pedagogům MŠ, kteří chtějí získat základní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu®. Účastníci se seznámí se principy a filozofií programu, ale také získají praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě. Jednotlivé semináře jsou názorně vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe. Výhodou kurzu v Kadani je výuka v přímo v prostorách MŠ Začít spolu, kde je možnost načerpat mnoho inspirací pro tvorbu podnětného prostředí, které je pro program Začít spolu zásadní.
Základní kurz zahrnuje tyto vzdělávací bloky: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne ve třídě Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

Termín: 1. - 5. 7. 2019
Místo: Kadaň - MŠ, ZŠ a Jesle Začít spolu
Lektoři: Bc. Diana Roubová, Mgr. Miroslava Škardová
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablony výzvy č. 22 a 23 (Cena nezahrnuje stravu a ubytování, ubytování je možné zařídit v ubytovně Reko Kadaň, cena do 350,- za noc, bez snídaně.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


26 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Sezimově Ústí – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům MŠ a ZŠ, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu®. Jednotlivé semináře jsou vedené interaktivní formou, důležité je pro nás sdílení vašich zkušeností. Kurzy nabízíme také asistentům, pracovníkům družin nebo pedagogům 2. stupně, kteří se chtějí s programem blíže seznámit a navázat na práci svých kolegů.
V Sezimově Ústí organizujeme kurzy pro začínající učitele a také ty, kteří už mají s programem Začít spolu praktické zkušenosti, absolvovali náš základní kurz a rádi by své dovednosti rozvíjeli.
Základní kurz zahrnuje bloky: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne ve třídě Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.
Program pro pokročilé je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů, loňský ročník jsme zaměřili na plánování do CA, letos bychom se chtěli věnovat tématu hodnocení.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální psychologické konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 19.-23. 8. 2019
Místo: Sezimovo Ústí, 1. ZŠ
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablon výzvy č. 22 a 23 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků. Ubytování je možné zařídit.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat naVšechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.