Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO MŠ

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


17, 25 Den ve třídě Začít spolu MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termíny a místa:

-->
(17) 23. 05. 2018 Praha, MŠ Motoláček
(25) 29. 5. 2018 Praha, MŠ 4 medvědi

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat


22 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ v Kadani - základní kurz (40 h)

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe.
Tato letní škola je určena začínajícím učitelům/kám a zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

Termín: 2. - 7. 7. 2018
Místo: Kadaň - MŠ, ZŠ a Jesle Začít spolu
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablony č. I/2.1, I/3.2 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na

Kapacita je již naplněna!


15 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Brně – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe.
Tato letní škola je určena jak začínajícím učitelům/kám, tak učitelům/kám, kteří už mají se Vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti a rádi by získali další podněty pro svoji práci.
Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou. Program pro pokročilé pedagogy je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 20.-24. 8. 2018
Místo: Brno (bude upřesněno)
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablony č. I/2.1, I/3.2 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat naVšechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.