Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy základních škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


12 eduScrum - workshop

eduScrum je aktivní vzdělávací proces, který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli v rámci daného systému. Učitel určuje obsah a ukazuje, jaký přínos učivo pro žáky má. Źáci však volí způsob, jak cíle dosáhnout. Žáci plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Učitel celým procesem provádí a poskytuje žákům podporu.
Chcete-li získat základní představu o programu eduScrum a jak funguje ve výuce žáků, nabízíme tříhodinový workshop. V tomto workshopu se vy a vaši kolegové seznámíte s některými částmi programu eduScrum. Tento orientační workshop bude dobrým základem pro rozhodnutí, zda je eduScrum pro vás tím vhodným nástrojem, který chcete zařadit do své výuky. Workshop bude probíhat v angličtině, ale v případě potřeby bude tlumočen (bez dodatečných nákladů).
Workshop je vhodný pro všechny učitele 2. stupně, popř. 1. stupně (nezáleží na aprobaci, metoda je využitelná ve všech vzdělávacích předmětech).
Program je akreditovaný MŠMT. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.eduscrum.cz

Termín: 25. 10. 2019, 13.00-16.00
Místo: Svobodná škola Praha, Trojská 191, Praha (vedle ZOO Praha)
Lektoři:: Mark Postema, Jana Schierlová
Cena: 500 Kč/osoba (v ceně drobné občerstvení během dne, cena nezahrnuje ubytování a stravu).
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


03 Plánování do center aktivit v programu Začít spolu na základní škole

Dílna je určena všem vyučujícím v programu Začít spolu, kteří už mají praktické zkušenosti s plánováním do center aktivit, ale (a) potřebovali by získat větší jistotu a další inspiraci do své práce. V průběhu semináře se budeme společně zabývat plánováním s akcentem na samotnou práci dětí v centrech aktivit. Zamyslíme se nad charakterem jednotlivých center, nad zněním úkolů do center aktivit, nad jejich obsahovou náplní, srozumitelností a užitečností pro žáky.
Společně budeme hledat odpověď na otázky, jak téma plánování uchopit, aby nám šlo rychleji, efektivněji, šli jsme přitom do větší hloubky a učení dávalo dětem smysl.
Vytvoříme si přípravu tematického celku, který bude vycházet z jednoduchých kritérií a bude zohledňovat principy programu Začít spolu. Využijeme vzájemných zkušeností a budeme hledat způsoby, jak se vzájemně při plánování inspirovat a podporovat. Nedílnou součástí bude také inspirace hotovými přípravami do center aktivit.
Pro naši společnou práci bude užitečné, když přivezete jednu kompletní přípravu do center aktivit. Ideálně by se mělo jednat o téma, které jste již s dětmi realizovali a budete k němu moci přivézt:

  • Zadání úkolů do CA, která měly děti k dispozici
  • Texty či další zdroje, s kterými děti pracovaly
  • Pokud bude ještě možné, tak i konkrétní výstupy dětí z center. Zkuste vybrat různé výkony dětí, nemusí se jednat jen o ty nejdokonalejší (stačí klidně pouze vyfotografované)
  • Máte-li, připojte též kritéria hodnocení

Termín: 8. – 9. 11. 2019 (16 h)
Místo: Praha, bude upřesněno
Lektorky:: Anna Babanová, Mirka Škardová
Cena: 2 600 Kč (v ceně drobné občerstvení během dne, cena nezahrnuje ubytování a stravu). Seminář lze hradit prostřednictvím šablon.
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


Den ve třídě Začít spolu v ZŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.

Termín a místo:

(05)  19. 11. 2019 (8 h) Trutnov, ZŠ kpt. Jaroše
(06)  21. 11. 2019 (8 h) Volyně, ZŠ
(07)  22. 11. 2019 (8 h) Praha-Radotín, ZŠ

Cena: 800 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


13 eduScrum - dvoudenní trénink

eduScrum je aktivní vzdělávací proces, který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli v rámci daného systému. Učitel určuje obsah a ukazuje, jaký přínos učivo pro žáky má. Źáci však volí způsob, jak cíle dosáhnout. Žáci plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Učitel celým procesem provádí a poskytuje žákům podporu. Reflexe je důležitou součástí práce, z tohoto důvodu žáci pracují lépe a pokrok je zřejmý. Žáci pracují v týmech, které jsou sestaveny na základě dovedností jednotlivých studentů. Během procesu výuky studenti procházejí pozitivním osobním rozvojem. Dvoudenní seminář je praktický trénink, kde pochopíte a prožijete „proč“ využít ve vyučování metody eduScrum. Během semináře se naučíte všechny části eduScrum a připravíte si svůj vlastní projekt eduScrum, který můžete okamžitě využít ve své třídě. Seminář je vhodný pro všechny učitele 2. stupně popř. 1. stupně (nezáleží na aprobaci, metoda je využitelná ve všech vzdělávacích předmětech).
eduScrum je v prostředí českých škol zcela novou metodu, která nabízí inovativní přístup pro výuku předmětů nejen na 2. stupni ZŠ. Metoda eduScrum v mnohém navazuje na způsob práce v programu Začít spolu, rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, vlastní plánování a řízení učebního procesu, schopnost reflexe, motivaci a kreativitu.
Školení bude probíhat v angličtině, ale v případě potřeby bude tlumočeno (bez dalších nákladů)
Protože věříme v neustálé zlepšování prostřednictvím spolupráce a zpětné vazby, poskytujeme následnou podporu po školení bez dodatečných nákladů
Program je akreditovaný MŠMT. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.eduscrum.cz
Doporučujeme účast min. dvou učitelů z jedné školy z důvodu následné vzájemné konzultace.

Termín: 1. část tréninku: 29. 11. 2019, 9.00–17.00 a 2. část tréninku: 28. 2. 2020, 9.00–17.00
Místo: Svobodná škola Praha, Trojská 191, Praha (vedle ZOO Praha)
Lektoři: Mark Postema, Jana Schierlová
Cena: 4 000 Kč (cena nezahrnuje ubytování a stravu).
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


15 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Olomouci – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce.
Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet.
Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.
Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.
Program pro pokročilé pedagogy je určen těm, kteří již absolvovali kurz základní, v Začít spolu systematicky pracují více než rok a mají s ním praktické zkušenosti. Obsah kurz je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 17. – 21. 8. 2020
Místo: Olomouc (bude upřesněno)
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč (cena nezahrnuje ubytování a stravu) - kurz je možné hradit prostřednictvím šablon
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat naVšechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a naskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.