Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

O programu

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.


Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Držitel licence a práv na šíření programu Začít spolu je Step by Step ČR, o.p.s. Tato organizace je součástí mezinárodní sítě ISSAInternational Step by Step Association.

Kvalita pedagogické práce v programu Začít spolu je jasně definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Více o obsahu programu naleznete v sekcích Začít spolu v MŠ a Začít spolu v ZŠ.