Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Step by Step ČR, o.p.s.

Za monitorování, implementaci a evaluaci programu Začít spolu v České republice zodpovídá Step by Step ČR, o.p.s. Tato organizace je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice.

Hlavním posláním Step by Step ČR, o.p.s. je přispívat k demokratizaci, humanizaci a vyšší kvalitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Toto poslání naplňuje Step by Step ČR, o.p.s. aktivitami:

  • vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagogů
  • podpora inkluzivního vzdělávání na školách
  • iniciace a zajištění vzájemné inspirace škol
  • zprostředkování přenosu zahraničních zkušeností do českého prostředí
  • podpora výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání
  • osvětová a publikační činnost
  • podpora zapojení rodičů a širší komunity do vzdělávání

V současné době spolupracuje se Step by Step ČR, o.p.s. na různých úrovních přes 100 mateřských škol, 80 základních škol, několik středních a vysokých škol zabývajících se přípravou budoucích pedagogů a dále mnoho neziskových organizací i státních institucí.

Více o Step by Step ČR, o.p.s. naleznete na sbscr.cz


Orgány Step by Step ČR, o.p.s


Správní rada:

Ing. Pavlína Jiříková - předsedkyně správní rady
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Mgr. Daniel Janata
Mgr. Jana Schierlová
Mgr. Tereza Chvojková


Dozorčí rada:

Ing. Lucie Tlamichová - předsedkyně Dozorčí rady
Mgr. Šárka Samková
PaedDr. Iva Cichoňová


Zakladatelé:

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Bc. Veselková Anna