Spolupráce s Nadací České spořitelny

Zahájení: Leden 2019

Díky podpoře Nadace České spořitelny máme možnost v tomto roce intenzivně pracovat na konkrétních nástrojích pro zlepšování reálného dopadu činnosti SbS ČR na učení dětí a žáků.

Co projekt podpořil:

1. Vznik edukačního videa, kterým chceme zvýšit povědomí rodičovské i pedagogické veřejnosti o potenciálu programu Začít spolu pro dnešní školu.

2. Rozvoj spolupráce s vybranými organizacemi na tvorbě a pilotáži námětových celků pro integrovanou tematickou výuku. Na tvorbě se svou expertízou podílejí Sdružení Tereza, Elixír do škol, H-mat a Kritické myšlení.

3. Sledování a vyhodnocování dopadu činnosti SbS ČR na učení dětí/žáků.  V současné době detailněji mapujeme dopad naší činnosti, abychom ji dokázali lépe vyhodnotit. Sbíráme výstupy, kterými bychom mohli svou činnost dobře odůvodňovat a přispívat argumenty ke komplexnějším změnám ve vzdělávacím systému.