Učíme se spolu

Zahájení projektu: listopad 2016

Informace o projektu Učíme se spolu

Projekt CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16­-010/0000546 vznikl s cílem zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků s ohledem na jejich individuální potřeby. Cesta k cíli vede přes podporu pedagogů v jejich vzájemné spolupráci.

Provozujeme 15 center kolegiální podpory (CKP) při MŠ v 11 krajích ČR. Přijeďte se za námi podívat!

Centra jsou prostorem pro vzájemné učení napříč institucemi pro formální i neformální vzdělávání dětí předškolního věku v daném regionu. Každý měsíc centra realizují setkání, tzv. „aktivy“, na nichž můžete nabídnout své zkušenosti, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na různá témata a reflektovat předškolní vzdělávací činnost v daném území.

Kde centra najdete:

 • CKP MŠ Čeladenská beruška, Čeladná
 • CKP MŠ Angelka, Praha 11
 • CKP MŠ Začít spolu Kadaň
 • CKP MŠ Neznašov
 • CKP MŠ Duha, Třebíč
 • CKP MŠ Hochmanova, Brno
 • CKP MŠ U Divadla, Slaný
 • CKP MŠ Jesenická, Plzeň
 • CKP MŠ Paskov
 • CKP MŠ Pastelka Pardubice
 • CKP MŠ Špálova, Ostrava
 • CKP MŠ Nádražní Havlíčkův Brod
 • CKP MŠ Sokolská, Olomouc
 • CKP MŠ Šestajovice, Praha – východ
 • CKP MŠ Trutnov

Program jednotlivých CKP naleznete na rozcestníku projektového webu:

Individuálně podporujeme pedagogy z 8 MŠ a 8 ZŠ na různých místech ČR.  Zde pomáháme nastavit kolegiální spolupráci a učící se komunity jako přirozenou součást života školy. Tuto změnu chceme způsobit intenzivní podporou dvou pedagogů dané školy, kteří myšlenku vzájemné inspirace a vrstevnického učení šíří mezi další kolegy/yně pedagogického týmu.

Tvoříme metodický materiál pro učitele/ky předškolních zařízení, který shrne praktické zkušenosti s plánováním a vytvářením podmínek pro individualizované vzdělávání. Tento materiál bude k dispozici zájemcům prostřednictvím center kolegiální podpory.

Realizujeme zahraniční stáže pro pedagogy MŠ a ZŠ. Navštívili jsme holandské a finské základní školy, v Dánsku a Slovinsku poznáme práci v předškolních zařízeních. To, co v zahraničí pozorujeme, následně reflektujeme a smysluplně přenášíme do českého prostředí.

Závěrečná konference projektu Učíme se spolu proběhla v září 2020 v Trutnově. Reportáž z konference najdete zde v sekci Aktuality. Tisková zpráva ke konferenci, shrnující hlavní informace k projektu, je ke stažení zde.