Učíme se spolu

Zahájení projektu: listopad 2016

Závěrečná konference projektu Učíme se spolu se koná ve dnech 29 – 30/9/2020 v Trutnově.

REGISTRACE NA KONFERENCI JE UZAVŘENA – KAPACITA NAPLNĚNA.

Projekt dospěl do své závěrečné fáze a nastává čas hodnocení, prezentování a společného uzavření.

Co vás na konferenci čeká? Shrneme dosažené zkušenosti, seznámíme vás s dalšími zahraničními inspiracemi a hlavně vytvoříme prostor pro společné setkání všech účastníků a hostů, které zajímá téma kolegiální podpory.

Sestavit program konference nebylo vůbec nic složitého, protože každý z vás se během minulých čtyř let stal odborníkem v této oblasti a má k tomuto tématu co dodat.

Veškeré organizační informace naleznete na webových stránkách konference.

Prosíme všechny přihlášené účastníky, aby se registrovali na jednotlivé workshopy.

Na setkání s vámi se těší realizační tým projektu Učíme se spolu.

Informace o projektu Učíme se spolu

Projekt CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16­-010/0000546 vznikl s cílem zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků s ohledem na jejich individuální potřeby. Cesta k cíli vede přes podporu pedagogů v jejich vzájemné spolupráci.

Provozujeme 15 center kolegiální podpory (CKP) při MŠ v 11 krajích ČR. Přijeďte se za námi podívat!

Centra jsou prostorem pro vzájemné učení napříč institucemi pro formální i neformální vzdělávání dětí předškolního věku v daném regionu. Každý měsíc centra realizují setkání, tzv. „aktivy“, na nichž můžete nabídnout své zkušenosti, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na různá témata a reflektovat předškolní vzdělávací činnost v daném území.

Kde centra najdete:

 • CKP MŠ Čeladenská beruška, Čeladná
 • CKP MŠ Angelka, Praha 11
 • CKP MŠ Začít spolu Kadaň
 • CKP MŠ Neznašov
 • CKP MŠ Duha, Třebíč
 • CKP MŠ Hochmanova, Brno
 • CKP MŠ U Divadla, Slaný
 • CKP MŠ Jesenická, Plzeň
 • CKP MŠ Paskov
 • CKP MŠ Pastelka Pardubice
 • CKP MŠ Špálova, Ostrava
 • CKP MŠ Nádražní Havlíčkův Brod
 • CKP MŠ Sokolská, Olomouc
 • CKP MŠ Šestajovice, Praha – východ
 • CKP MŠ Trutnov

Program jednotlivých CKP naleznete na rozcestníku projektového webu:

Individuálně podporujeme pedagogy z 8 MŠ a 8 ZŠ na různých místech ČR.  Zde pomáháme nastavit kolegiální spolupráci a učící se komunity jako přirozenou součást života školy. Tuto změnu chceme způsobit intenzivní podporou dvou pedagogů dané školy, kteří myšlenku vzájemné inspirace a vrstevnického učení šíří mezi další kolegy/yně pedagogického týmu.

Tvoříme metodický materiál pro učitele/ky předškolních zařízení, který shrne praktické zkušenosti s plánováním a vytvářením podmínek pro individualizované vzdělávání. Tento materiál bude k dispozici zájemcům prostřednictvím center kolegiální podpory.

Realizujeme zahraniční stáže pro pedagogy MŠ a ZŠ. Navštívili jsme holandské a finské základní školy, v Dánsku a Slovinsku poznáme práci v předškolních zařízeních. To, co v zahraničí pozorujeme, následně reflektujeme a smysluplně přenášíme do českého prostředí.