Den ve třídě Začít spolu v MŠ

Nejbližší termíny

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit 2 hodiny dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí. Některé činnosti v CA mohou být zcela nebo částečně omezeny. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy.

Časová dotace: 2 hodiny

Přihlášené účastníky/ce prosíme, aby po celou dobu návštěvy školy používali roušku

Lektoři

Bc. Ivana Panochová

Rezervace termínu

 × 400