Lektorské řemeslo

Nejbližší termíny

24. - 25. 2. 2023 Plzeň , VIS Plzeň  09:00 - 17:00

Zveme Vás na kurz lektorského řemesla, který je určený začínajícím lektorům/kám nebo těm, kteří/ré lektorskou praxi provozují, ale rádi/y by své dovednosti upevnili/y a rozvinuli/y. Na kurz zveme především kolegy/ně spolupracující s organizací Step by Step ČR, kurz je ale zaměřený na “univerzální“ lektorské a prezentační dovednosti a osobnostní rozvoj každého jednotlivce pracujícího v oblasti profesní podpory a vzdělávání dospělých.

Kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodin je akreditovaný v systému DVPP MŠMT,

4 vzdělávací dny rozdělíme na dvě části. Doporučujeme absolvovat obě části, získání osvědčení je podmíněno absolvováním celého kurzu.

Program 1. části

24– 25. února 2023

Zaměříme se na základní znalosti a dovednosti v oblasti organizace a prezentace informací, efektivní tvorby výukových materiálů z pohledu uživatele. Seznámíme se s postupy, které vedou k aktivnímu a efektivnímu učení, některé si také vyzkoušíme a společně zreflektujeme, naučíme se formulovat klíčové otázky, které podněcují diskusi, Na základě získaných znalostí upravíme již existující nebo vytvoříme nový výukový materiál/aktivitu v oblasti své odbornosti.

Lektorky: Klečková Gabriela, Škardová Miroslava

Program 2. části

28.–29. dubna 2023

Sebezkušenostní kurz nás podpoří v roli lektora/ky prostřednictvím rozvoje sociálních a komunikačních dovedností, práce s vlastními potřebami a emocemi a uvědoměním si etických a hodnotových základů, z nichž lektorská praxe ve Step by Step ČR vychází.

Lektoři: Vybíralová Pavla, Vybíral Michal

Kurz se uskuteční v Plzni ve školících prostorech VIS

Cena je 6 000 Kč, v ceně je zahrnutý program, účastníci si hradí sami jídlo i ubytování.

Ubytování doporučujeme zajistit si samostatně např. v hotelech AstoryVictoria, které jsou cenově přijatelné a v blízkosti místa konání akce.

Lektoři

Mgr. Gabriela Klečková
Mgr. Michal Vybíral
Vystudoval PedF UK, učitelství pro 1. st ZŠ. Je absolventem výcviků psychoterapeutického a supervizního. Tři roky byl učitelem v programu ZaS. V současnosti má psychoterapeutickou praxi a je supervizorem ve školách a sociálních službách. V lektorské a konzultační práci se zaměřuje na práci s agresí a řešení konfliktů, je spoluzakladatelem a lektorem Ligy otevřených mužů. Všechny tři děti prošly ZaS, se SbS je tak spjatý osobně i profesně 25 let.
Zobrazit více
Mgr. Pavla Vybíralová
Vystudovala PedF UK Praha, obor speciální pedagogika. Je absolventkou psychoterapeutického, mentorského a videotrenérského výcviku. Pracovala jako učitelka MŠ a asistentka v ZŠ v programu ZaS, od té doby se váže i spolupráce se SbS. Nyní se zaměřuje na konzultační podporu učitelů MŠ, ZŠ, pracovníků v neziskových organizacích, dále na terapeutickou práci s dospělými. V lektorské práci se zabývá oblastmi: řešení konfliktů, týmová spolupráce, práce s agresí.
Zobrazit více
Mgr. Miroslava Škardová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika, pracuje v organizaci Step by Step ČR, o.p.s. jako metodička a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. V programu Začít spolu je od jeho počátku. Spoluzakládala jednu z prvních MŠ Začít spolu v Plzni a pracovala zde jako učitelka. Žít Začít spolu! Vždycky Začít spolu! Začít spolu!!!
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 6000