30 let Nadace OSF

Dnes oslaví 30 let své existence Nadace OSF (Open Society Fund Praha), která vznikla v roce 1992 s cílem pomoci nastartovat v zemích východního bloku demokratické principy.

30 let Nadace OSF nabízí přehlednou časovou osu všech projektů nadace.

Díky této nadaci získal český vzdělávací systém v roce 1994 moderní vzdělávací program Začít spolu (Step by Step), který je součástí mezinárodní sítě ISSA (International Step by Step Association). O pět let později OSF předala program nově vzniklé organizaci Step by Step ČR, která dnes spravuje síť škol Začít spolu po celé České republice.

 Další iniciativou, založenou OSF a související s činností Step by Step ČR, je Platforma pro včasnou péči. Platforma od roku 2020 sdružuje čtyři desítky organizací s cílem ovlivnit zdravý vývoj všech dětí a jejich zájem o učení se novým věcem. Kvallitní včasná péče je významnou investicí do budoucnosti s vysokou návratností.

Naše ZaS centrum Chomutov je regionálním aktérem Podpory trvalé změny na Chomutovsku a pomáhá koordinovat spolupráci mezi školskými zařízeními a jejich zřizovateli, provozovateli sociálních služeb a orgány státní správy v regionu s cílem poskytnout včasnou péči dětem ohroženým školním neúspěchem.

Po dvou letech působení dochází k plánovanému osamostatnění Platformy. Step by Step ČR bude jedním ze zakládajících členů spolku Platformy pro včasnou péči. Ten by měl vzniknout v lednu 2023. Více ZDE.

Děkujeme Nadaci OSF za všechny smysluplné projekty a gratulujeme k výročí!