Začít spolu na ZŠ

V bezpečném prostředí děti svobodně vyjadřují a sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z cesty za poznáním a tím rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a sebereflexe.

Jak to u nás chodí

1

Centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

2

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

3

Podpora jedinečnosti ?

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

4

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni zodpovědnost.

5

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou.

6

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji.

7

Zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

8

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení!

9

Vstřícnost a respekt

Vyučující děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

Můj den ve škole

Jmenuju se Tomáš a je mi 9 let.
IMG_0001

Ranní kruh

Ráno se všichni scházíme v kroužku. Tam si vyprávíme zážitky, hrajeme hry a dozvíme se, co budeme ten den dělat. Baví mě vybírat, co se budeme učit a poslouchám, co si o tom myslí kamarádi. Čteme si ranní zprávu, kterou píše paní učitelka. Je prima, když v ní jsou hádanky a hodně obrázků.
Společná práce

Společná práce

Potom se učíme. Máme češtinu a matematiku, pracujeme u stolečků a někdy jsme na koberci. Učíme se všichni dohromady nebo máme úkoly pro skupiny. Zvládnu pracovat i sám a někdy se radím třeba s Karolínou.
Přestávka

Přestávka

Pak máme velkou přestávku. Většinou hrajeme s Fandou karty, ale taky si dávám svačinu. Během dne, když si potřebuju odpočinout, můžu si udělat přestávku kdykoli.
IMG_0223

Práce v centrech aktivit

Po přestávce máme centra aktivit. Každý se předem zapíše do jednoho centra, a tak se vytvoří týmy. Nejvíc mě baví centrum čtení a psaní nebo divadlo. Karolínu zas matematika nebo pokusy a objevy. V centrech máme pravidla a každý svoji roli. Nejradši mám, když jsem časoměřič. Pracujeme podle zadání, domlouváme se na postupu a bavíme se o řešení. Když se nám něco nedaří, tak to zkoušíme vyřešit sami, ale někdy potřebujeme pomoc paní učitelky, tak nás trochu navede. Na konci center se připravujeme na hodnocení do kroužku, píšeme si svoje sebehodnocení.
IMG_0111

Hodnotící kruh

Na konci vyučování se scházíme v kroužku. Každá skupina ukáže, co v centrech dělala. Povídáme si o tom, co se nám podařilo a co ne, co můžeme udělat příště jinak. Poslouchám, jak se pracovalo ostatním a zajímá mě, co si myslí o naší práci. Kromě toho si ještě říkáme, jaký jsme měli celý den. Nejvíc mluvíme my a paní učitelka řekne, jak naší práci viděla ona. To nám potom zapíše do hodnotícího listu. Doma si hodnocení čtu s mámou nebo tátou, pak si o centrech ještě povídáme.

Zaujal vás program Začít spolu?

Podívejte se, kde jsou ZŠ s programem ZaS

Zapojte ZŠ do programu Začít spolu

Časté dotazy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.