Projekty

Step by Step ČR realizuje s podporou státních institucí a nadací několik projektů, které doplňují a rozšiřují jeho základní činnost.
Zahájení projektu: listopad 2016
Závěrečná konference projektu Učíme se spolu se koná ve dnech 29. a 30. září v Trutnově.
Zahájení: Leden 2019
Díky podpoře Nadace České spořitelny máme možnost v tomto roce intenzivně pracovat na konkrétních nástrojích pro zlepšování reálného dopadu činnosti SbS ČR na učení dětí a žáků.
Zahájení: květen 2019
Step by Step ČR se stal jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna, jehož záměrem je vytvoření replikovatelného modelu, v němž se v průběhu pěti let zvýší kvalita všech škol v určitém regionu a v důsledku toho zde dojde ke zlepšení učení všech dětí. Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí takto rozsáhlého a zcela unikátního projektu.