Projekty

Step by Step ČR realizuje s podporou státních institucí a nadací několik projektů, které doplňují a rozšiřují jeho základní činnost.
Zahájení: květen 2019
SbS ČR je jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna. Eduzměna vstoupila na Kutnohorsko před rokem, aby zde odstartovala unikátní proměnu vzdělávacího systému.
Zahájení: prosinec 2020
Nadace ČS podpořila také projekt SbS ČR v rámci Platformy pro včasnou péči, díky kterému propojíme hlavní aktéry včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem. Budeme tak hledat cesty ke koordinované spolupráci mezi školskými zařízeními a jejich zřizovateli, provozovateli sociálních služeb a orgány státní správy na Chomutovsku.
pedagogicka fakulta
Zahájení: září 2020
V projektu Spin spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů s důrazem na propojení teorie a praxe.
Zahájení: září 2021
V září 2021 jsme založili metodická centra Začít spolu v regionech. ZaS centrum Začít spolu je místem poskytujícím odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a společné učení. Centrum pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu a přibližuje program učitelům, dětem i rodičům.