Projekty

Step by Step ČR realizuje s podporou státních institucí a nadací několik projektů, které doplňují a rozšiřují jeho základní činnost.
Zahájení: listopad 2016
Projekt Učíme se spolu na podporu kolegiální spolupráci dospěl do své závěrečné fáze. V září 2020 se konala závěrečná konference v Trutnově.
Zahájení: květen 2019
SbS ČR je jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna. Eduzměna vstoupila na Kutnohorsko před rokem, aby zde odstartovala unikátní proměnu vzdělávacího systému.
Zahájení: prosinec 2020
Nadace ČS podpořila také projekt SbS ČR v rámci Platformy pro včasnou péči, díky kterému propojíme hlavní aktéry včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem. Budeme tak hledat cesty ke koordinované spolupráci mezi školskými zařízeními a jejich zřizovateli, provozovateli sociálních služeb a orgány státní správy na Chomutovsku.
pedagogicka fakulta
Zahájení: září 2020
V projektu Spin spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů s důrazem na propojení teorie a praxe.
Začít spolu
Zahájení: září 2021
V roce plánujeme vytvořit síť metodických center Začít spolu v 10 lokalitách. Cílem je podpořit učitele a vedení škol a především dosáhnout většího dopadu na učení dětí.