ZaS centra

V roce 2021 jsme založili metodická centra Začít spolu v regionech.

ZaS centra - metodická centra Začít spolu

Výhody pro děti

Metodické centrum Začít spolu je místem poskytujícím odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a společné učení. ZaS centrum pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu a přibližuje program učitelům, dětem i rodičům. 

Výhody pro rodiče

Posláním centra je propojovat partnery ve vzdělávání, zapojit rodiče, podpořit wellbeing dětí a vyučujících a dlouhodobě spolupracovat na zvyšování kvality vzdělávání v regionu. Nabídka služeb vychází z programu Začít spolu a jeho základních principů.

Výhody pro učitele

Centra ZaS pro mateřské a základní školy vznikla na 11 místech v České republice. Cílem regionální podpory je mapovat potřeby škol v regionu, podpořit kolegiální spolupráci učitelů/ek a škol, které mají k sobě blízko, inspirovat se cestou vzájemné návštěvy škol a školek v regionu, zvýšit informovanost a zájem rodičů o téma vzdělávání

ZaS centra v regionech reprezentují metodičky programu Začít spolu

Nabídka služeb ZaS center

Metodická centra budou v průběhu školního roku zvát pedagogy a veřejnost na vzdělávací akce (semináře, webináře, školení apod.), nabídnou prostor pro sdílení dobré pedagogické praxe, otevřou dveře do výuky tříd s programem Začít spolu a přinesou diskuse pro rodiče a veřejnost nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání.
Při akcích využíváme konstruktivistický model vzdělávání, kdy stavíme na zkušenostech účastníků. Umožňujeme jim prakticky zažít a blíže prozkoumat téma a porozumět jeho významu pro praxi, diskutovat a následně reflektovat, spíše než předkládat hotové poznatky. Realizujeme rovněž vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám, které lépe zohlední jejich potřeby (zaměření, obsah, termín, místo apod.).

Odborné akce

 • odborné semináře
 • ucelené kurzy pro vyučující
 • vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám

Sdílení

 • pravidelná příležitost k setkání učitelů a učitelek
 • sdílení a prozkoumávání aktuálních pedagogických témat
 • setkáními provází metodička centra

Akce pro rodiče

 • prezentace/workshopy pro rodiče na téma vzdělávání v ČR i v zahraničí
 • seznámení s programem Začít spolu a s tím, jak probíhá den ve třídě ZaS
 • diskuse nad názory/pohledy rodičů na současné vzdělávání
  pozorování výuky Začít spolu

Den ve třídě Začít spolu

 • seznámení s programem ZaS přímo ve třídě základní/mateřské školy
 • přímé pozorování způsobu práce vyučujících a dětí
 • inspirace materiály a pomůckami, které děti při své práci tvořivě využívají
 • reflexe a diskuze nad vybranými tématy
 • průvodkyněmi jsou metodičky Step by Step ČR

Vznik metodických center finančně podpořily Nadace České spořitelnyNadace BLÍŽKSOBĚ.

V rámci projektu Eduzměna vzniklo na Kutnohorsku metodické centrum se zaměřením na integrovanou tematickou výuku (ITV).

Toto centrum povedou lektorky programu Začít spolu – Mgr. Barbora Heřmanová (letošní vítězka Global teacher prize ČR) a Mgr. Kamila Burešová (semifinalistka GTP ČR).