Centra aktivit v Začít spolu

Plánování do center aktivit se věnuje publikace Mgr. Anny Babanové z roku 2022 „Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení“. Jedná se o unikátní materiál, vycházející z praxe programu Začít spolu, nabízející důkladnou dokumentaci a kritickou reflexi, ale také metodické nástroje, jak stávající praxi rozvíjet a zkvalitňovat. Tento vzdělávací materiál však především podporuje plánování do center aktivit v rámci programu Začít spolu.

Těžištěm obsahu příručky jsou reflektované ukázky reálné praxe v centrech aktivit. Komplexní zadání a výstupy z center aktivit se do příručky kvůli svému rozsahu nevešly. Jsou k dispozici na tomto webu: Centra aktivit v Začít spolu (zacitspolu.eu/centra-aktivit).

Tato online učící platforma na publikaci navazuje konkrétními ukázkami plánování. Publikaci doplňuje o materiály vyučujících, které se budou postupně rozrůstat a do budoucna budou sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe, odpovídající metodice Začít spolu.

Web „Centra aktivit v Začít spolu je volně přístupný ZDE.