Jak zavést program Začít spolu

Zaujal vás program Začít spolu a přemýšlíte o jeho zavedení ve vaší škole? Realizace programu je postupný proces změny, který se v praxi jednotlivých zařízení může lišit. Nabízíme vám zde jednotlivé možné kroky, které pomohou s realizací programu přímo na vaší škole.

1. Než začnete

 • Dejte nám vědět na info@sbscr.cz nebo tel. 222 963 596, a následně se s vámi spojí někdo z metodického týmu a společně  zmapujete vaše aktuální potřeby a možnosti.
 • Přihlaste se na akci Den ve třídě ZaS. Budete mít možnost strávit den ve třídě, která v programu ZaS pracuje  a následně  můžete společně s vyučujícími, vedením školy a metodičkou programu reflektovat výuku a probrat  vše, co vás aktuálně zajímá.
 • Pouze pro MŠ: Navštivte některé z Center kolegiální podpory (CKP), která fungují v MŠ realizujících program Začít spolu (napříč republikou). CKP jsou otevřena pro spolupráci, inspiraci a sdílení zkušeností na různá témata týkajících se výchovy a vzdělávání dětí předškolního období a můžete zde získat informace od kolegů praktikujících program ve svých třídách. Zjistěte si, zda nemáte takové CKP v blízkosti vaší MŠ.

2. Základní proškolení

Nezbytnou podmínkou pro realizaci programu ZaS ve vaší třídě/vaší škole je absolvování základního kurzu pro pedagogy v rozsahu 40 hodin, který nabízí komplexní vhled do programu, praktické workshopy  a podporu zkušených kolegů z praxe.

Kurz můžete absolvovat některým z následujících způsobů:

Letní škola

Kurz probíhá během 5 dnů letních prázdnin a nabízí ucelený přehled o principech práce vzdělávacího programu Začít spolu, který SbS ČR pořádá každé léto. Aktuální nabídka kurzů zde

Cyklické vzdělávání

Vzdělávání probíhá zpravidla během dvou víkendů v průběhu školního roku s časovým odstupem, který umožňuje si vyzkoušet některé postupy se svými dětmi přímo v praxi.

Interní kurz přímo pro vás

Kurz je vytvořen přímo pro konkrétní školu a v maximální míře tak zohledňuje její individuální potřeby.

Pokud uvažujete o zavedení programu Začít spolu na celé  škole, je tento kurz ideální cestou, jak proškolit celý pedagogický tým přímo v reálných podmínkách vašeho pracoviště.

3. Co se děje po proškolení

 • Organizace dne v programu Začít spolu probíhá v dané struktuře.
 • Prostředí třídy je uspořádáno do tzv. center aktivit tak, aby co nejvíce umožňovalo skupinovou práci, samostatnost, volný přístup dětí k pomůckám, ranní a závěrečné setkávání a další znaky programu ZaS.
 • Ve třídách s programem ZaS jsou děti nejčastěji ve věkově heterogenním složení.
 • V programu Začít spolu vycházíme z formativního hodnocení, které je využitelné i v komunikaci s dětmi v MŠ. 
 • Rodiče jsou seznámeni  s principy programu, strukturou dne a hodnocením. Organizace SbS ČR je připravena vás v komunikaci s rodiči podporovat.
 • Škola zajišťuje dětem možnost projít programem Začít spolu po celou dobu / školní docházky na 1. st. nebo předškolního vzdělávání.
 • Program je zohledněn v oficiálních dokumentech (ŠVP, výroční zpráva, atd.) a prezentaci (webové stránky, sociální sítě, atd.) školy.
 • Učitelé/ky systematicky a pravidelně pracují na svém seberozvoji směrem k programu ZaS, spolupracují a komunikují s organizací SbS ČR a metodičkou programu (osobně, po Skypu, mailem) a využívají kolegiální podpory.
 • Vedení školy trvale posiluje a rozvíjí program Začít spolu ve škole. Podporuje vyučující jak při realizaci programu tak v seberozvoji a dalším vzdělávání.
 • Vedení systematicky spolupracuje s organizací SbS ČR.

4. Jak systematicky pracovat na rozvoji programu

 • Využijte cílené podpory metodiček programu Začít spolu v místě vaší školy. Metodičky jsou připravené pomáhat pedagogům při zavádění a realizaci programu, řešit jejich konkrétní potřeby, pracovat s nimi v daných podmínkách jejich třídy a pomáhat hledat cesty k realizaci programu Začít spolu, které jsou aktuálně možné. Tato podpora může být jak jednorázová, tak dlouhodobá a systematická. Může zahrnovat jak práci s jednotlivci, tak s celým pedagogickým týmem.
 • Sledujte a navštěvujte akce z nabídky vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit pořádaných organizací SbS ČR.
 • Zabývejte se hodnocením kvality realizace programu.
 • Navštivte některé z Center kolegiální podpory (CKP), která fungují v MŠ realizujících program Začít spolu napříč republikou. CKP jsou otevřena pro spolupráci, inspiraci a sdílení zkušeností na různá témata týkajících se výchovy a vzdělávání dětí předškolního období. (Kromě vlastního seberozvoje můžete být užiteční začínajícím kolegům a kolegyním.) Zjistěte si, zda nemáte takové CKP v blízkosti vaší MŠ.