Jak realizovat program Začít spolu

Zaujal vás program Začít spolu a přemýšlíte o jeho zavedení ve vaší škole? Realizace programu je postupný proces změny, který se v praxi jednotlivých zařízení může lišit. Nabízíme vám zde jednotlivé možné kroky, které pomohou s realizací programu přímo na vaší škole.

1. Než začnete

 • Dejte nám vědět na info@sbscr.cz nebo tel. 222 963 596, a následně se s vámi spojí někdo z metodického týmu a společně  zmapujete vaše aktuální potřeby a možnosti.
 • Přihlaste se na akci Den ve třídě ZaS. Budete mít možnost strávit den ve třídě, která v programu ZaS pracuje  a následně  můžete společně s vyučujícími, vedením školy a metodičkou programu reflektovat výuku a probrat  vše, co vás aktuálně zajímá.
 • Navštivte některé z našich nově vznikajících ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Budete zde mít možnost připojit se do komunity vyučujících Začít spolu, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí i konzultovat vaši praxi.

2. Základní proškolení

Nezbytnou podmínkou pro realizaci programu ZaS ve vaší třídě/vaší škole je absolvování základního kurzu pro pedagogy v rozsahu 40 hodin, který nabízí komplexní vhled do programu, praktické workshopy  a podporu zkušených kolegů z praxe.

Kurz můžete absolvovat některým z následujících způsobů:

Letní škola

Kurz probíhá během 5 dnů letních prázdnin a nabízí ucelený přehled o principech práce vzdělávacího programu Začít spolu, který SbS ČR pořádá každé léto. Aktuální nabídka kurzů zde

Cyklické vzdělávání

Vzdělávání probíhá zpravidla během dvou víkendů v průběhu školního roku s časovým odstupem, který umožňuje si vyzkoušet některé postupy se svými dětmi přímo v praxi.

Interní kurz přímo pro vás

Kurz je vytvořen přímo pro konkrétní školu a v maximální míře tak zohledňuje její individuální potřeby. Pokud uvažujete o zavedení programu Začít spolu na celé škole, je tento kurz ideální cestou, jak proškolit celý pedagogický tým přímo v reálných podmínkách vašeho pracoviště.

3. Jste připraveni program realizovat?

Následující body jsou naše doporučení, jak se můžete stát školou Začít spolu a jaké kroky byste postupně měli učinit.

 • Organizace dne v programu Začít spolu probíhá v dané struktuře.
 • Prostředí třídy je uspořádáno do tzv. center aktivit tak, aby co nejvíce umožňovalo skupinovou práci, samostatnost, volný přístup dětí k pomůckám, ranní a závěrečné setkávání a další znaky programu ZaS.
 • Ve třídách MŠ s programem ZaS jsou děti nejčastěji ve věkově heterogenním složení.
 • V programu Začít spolu využíváme formativního hodnocení, a to i v komunikaci s dětmi v MŠ.
 • Respektujeme individuální vzdělávací potřeby dětí.
 • Rodiče jsou seznámeni s principy programu, strukturou dne a hodnocením.
 • Škola zajišťuje dětem možnost projít programem Začít spolu po celou dobu předškolního vzdělávání a školní docházky na 1. stupni.
 • Informace o programu Začít spolu je zveřejněna v oficiálních dokumentech (ŠVP, výroční zpráva, atd.) a prezentaci školy (webové stránky, sociální sítě, atd.).
 • Škola je uvedena v síti škol Začít spolu, která slouží profesní podpoře zapojených školských zařízení.
 • Ve škole je pověřená osoba odpovědná za rozvoj programu Začít spolu.
 • Vyučující systematicky a pravidelně pracují na svém seberozvoji směrem k programu ZaS, spolupracují s organizací SbS ČR a využívají kolegiální podpory na své škole
 • Vedení školy trvale posiluje a rozvíjí program Začít spolu ve škole. Podporuje vyučující jak při realizaci programu tak v seberozvoji a dalším vzdělávání.

4. Jak můžete program dále rozvíjet?

 • Absolvujte rozvíjející kurzy pro vyučující MŠ a ZŠ v rozsahu 40 hod (např. formou letní školy). Kurzy jsou určené osobám, které absolvovaly základní kurz a mají alespoň dvouletou praxí v programu Začít spolu.
 • Sledujte a navštěvujte akce z nabídky vzdělávacích aktivit pořádaných organizací SbS ČR.
 • Navštivte některé z našich nově vznikajících ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Budete zde mít možnost připojit se do komunity vyučujících Začít spolu, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí a nebo konzultovat vaši praxi.
 • Využívejte cílené podpory metodiček programu Začít spolu v místě vaší školy. Podpora může být jednorázová, ale i dlouhodobá a systematická. Může zahrnovat práci s jednotlivci i s celým pedagogickým týmem.

5. Věnujte pozornost hodnocení kvality programu

 1. Pravidelně reflektujte svou práci, na vyhodnocování spolupracujte s kolegy/němi a vedením školy, seznamte se možnostmi kolegiální podpory, které SbS ČR nabízí.
 2. Seznamte se s našimi standardy Kompetentního učitele 21. století.
 3. Usilujte o vyhodnocení vaší školy v souladu se standardem kvality Začít spolu. Postup spočívá ve třech krocích:

3.1. Škola obdrží podklady pro autoevaluaci (dotazník znaků a popis kontextu).

3.2. Probíhá přímé pozorování výuky a strukturované rozhovory s vyučujícími a vedením školy. Rozsah a délka pozorování závisí na velikosti školy a dohodě s metodičkami, které pozorování realizují.

3.3. Společné vyhodnocení, včetně doporučení pro další postup. Škola obdrží závěrečnou zprávu spolu s výrokem, zda splňuje předpoklady pro označení Začít spolu.