Obchodní podmínky vzdělávacích programů SbS ČR

1. Přihlášení na akci

Elektronickým formulářem na webu www.zacitspolu.eu.

2. Fakturace

 • na základě přihlášky je škole/právnímu subjektu (zájemci v případě samoplátce) vystaven 3 týdny před akcí daňový doklad /faktura s dobou splatnosti 14 dnů
  • nedodržení data splatnosti může mít vliv na pořadí zařazení zájemce k účasti na akci
  • v případě individuálních požadavků je potřeba uvést je v přihlášce

3. Slevy

 • při opakované účasti na našich vzdělávacích akcích v daném kalendářním roce poskytujeme slevu ve výši 10 % z ceny kurzu na každou další akci (max. však 500 Kč) – slevu je možné vztáhnout pouze na konkrétního účastníka, nikoli školu/právní subjekt jako celek
 • jakékoli další slevy jsou předmětem dohody mezi účastníkem a organizátorem a je nutné je nárokovat při přihlašování, nikoli zpětně

4. Zrušení účasti, zástup a storno podmínky

 • zrušit/stornovat účast na kurzu je nutné písemně – mailem na adresu info@sbscr.cz nebo zasláním odhlášení z akce poštou na adresu organizátora. Rozhodující je datum přijetí „odhlášení“.
 • při zrušení účasti na kurzu platí tyto podmínky:
  • pro jednodenní akce (bez ubytování) – při odhlášení:
   • 30 kalendářních dnů (včetně) a více – stornopoplatek 0% z ceny kurzu
   • 15 – 29 kalendářních dnů (včetně) – stornopoplatek 40% z ceny kurzu
   • 4 – 14 kalendářních dnů (včetně) – stornopoplatek 70% z ceny kurzu
   • 1 – 3 kalendářní dny (včetně) – stornopoplatek 100% z ceny kurzu
  • pro všechny další akce (vícedenní, s ubytováním a dalšími jinými objednávanými službami):
   • platí výše uvedené lhůty a stornopoplatky z ceny kurzu + započítávají se další objednané, nezrušitelné a neovlivnitelné náklady
  • pro specifické akce mohou být storno podmínky jiné, vždy však součástí nabídky dané akce
 • při zrušení účasti bude škole/právnímu subjektu vystaven dobropis a zaslán elektronicky (na adresu z přihlášky), u samoplátce bude zaslán na jeho udanou e-mailovou adresu. 
 • škola/právní subjekt může na akci vyslat za stejných podmínek jinou osobu; tuto skutečnost a údaje o zastupující osobě oznámí organizátorovi písemně alespoň 1 den před akcí (žádný stornopoplatek se neúčtuje)
 • stornopoplatek je možné prominout pouze v závažných a neodvratitelných případech (doložená akutní nemoc, překážky vyšší moci apod.)

5. Informace od organizátora

 • po obdržení přihlášky vám její přijetí potvrdíme a zašleme podrobnější informace k akci, nabízených/zahrnutých službách aj.
 • nejpozději týden před akcí vás budeme informovat o konkrétních časech a skutečnostech k dané akci
 • po absolvování alespoň 85 % hodinové dotace kurzu, případně splnění specifických požadavků pro absolvování kurzu, např. závěrečná evaluace kurzu, závěrečná obhajoba portfolia, s nimiž kterými budete předem seznámeni, obdržíte Osvědčení účastníka.
 • všechny nabízené vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT
 • v případě změn v době těsně před akcí budete informováni mailem či telefonicky
 • při zrušení akce vám bude nabídnut náhradní termín, přičemž přihláška je převedena a nemusíte ji posílat znovu, nebo vráceno kurzovné v plné výši.