Obchodní podmínky vzdělávacích programů SbS ČR

1. Přihlášení na akci

Elektronickým formulářem na webu Začít spolu u každé jednotlivé akce – akce pro MŠ nebo akce pro ZŠ.

2. Fakturace

Na základě přihlášení v našem e-shopu je škole/právnímu subjektu / zájemci / soukromé osobě (zájemci v případě samoplátce) zasláno potvrzení o objednávce a výzva k úhradě. Po úhradě je vystaven a zaslán daňový doklad /faktura, a to nejpozději den po konání akce.

 • nedodržení data splatnosti může mít vliv na pořadí zařazení zájemce k účasti na akci
 • v případě individuálních požadavků je potřeba uvést je v objednávce do poznámek nebo nás kontaktovat na info@sbscr.cz

3. Slevy

Slevy jsou předmětem individuální dohody mezi účastníkem a organizátorem. Slevu je potřeba nárokovat při přihlašování, nikoli zpětně.

4. Zrušení účasti, zástup a storno podmínky

Zrušit / stornovat účast na kurzu je nutné písemně – mailem na adresu info@sbscr.cz nebo zasláním odhlášení z akce poštou na adresu organizátora. Rozhodující je datum přijetí „odhlášení“.
Při zrušení účasti na kurzu platí tyto podmínky:

Pro jednodenní akce (bez ubytování) – při odhlášení:

 • 30 kalendářních dnů (včetně) a více – stornopoplatek 0% z ceny kurzu, v případě zahraniční stáže 30% z ceny
 • 15 – 29 kalendářních dnů (včetně) – stornopoplatek 40% z ceny kurz
 • 4 – 14 kalendářních dnů (včetně) – stornopoplatek 70% z ceny kurzu
 • 1 – 3 kalendářní dny (včetně) – stornopoplatek 100% z ceny kurzu

Pro všechny další akce (vícedenní, s ubytováním a dalšími jinými objednávanými službami):

 • platí výše uvedené lhůty a stornopoplatky z ceny kurzu + započítávají se další objednané, nezrušitelné a neovlivnitelné náklady
 • pro specifické akce mohou být storno podmínky jiné, vždy však součástí nabídky dané akce
 • při zrušení účasti bude škole/právnímu subjektu vystaven dobropis a zaslán elektronicky (na adresu z přihlášky), u samoplátce bude zaslán na jeho udanou e-mailovou adresu
 • škola/právní subjekt může na akci vyslat za stejných podmínek jinou osobu; tuto skutečnost a údaje o zastupující osobě oznámí organizátorovi písemně alespoň 1 den před akcí (žádný stornopoplatek se neúčtuje)
 • stornopoplatek je možné prominout pouze v závažných a neodvratitelných případech (doložená akutní nemoc, překážky vyšší moci apod.)

5. Informace od organizátora

 • po obdržení objednávky vám její přijetí potvrdíme a zašleme podrobnější informace k akci, nabízených/zahrnutých službách aj.
 • nejpozději 2 dny před akcí vás budeme informovat o konkrétních časech a skutečnostech k dané akci (pro online akce údaje k přihlášení)
 • u akreditovaných vzdělávacích programů vystavujeme Osvědčení po absolvování minimálně 90 % hodinové dotace, případně po splnění předem daných specifických požadavků, např. závěrečná evaluace, obhajoba portfolia apod.
 • u dalších vzdělávacích aktivit, např. online konzultací, vystavujeme na vyžádání účastníka Potvrzení o absolvování
 • v případě změn v době těsně před akcí budete informováni mailem či telefonicky
 • při zrušení akce vám bude nabídnut náhradní termín, přičemž přihláška je převedena a nemusíte ji posílat znovu, nebo vrácena úhrada v plné výš