Začít spolu v MŠ

Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.​

Jak to u nás chodí

1

Centra aktivit

Podnětné učební prostředí třídy Začít spolu tvoří Centra aktivit, která podněcují ke hře, poskytují příležitost procvičovat stávající dovednosti, ale také nabízejí výzvy k získávání nových zkušeností, vybízí k činnostem individuálním i kooperativním, nabízejí možnost volby a rozvíjí klíčové kompetence.

2

Podpora jedinečnosti

Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce. 

3

Svoboda a zodpovědnost

Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

4

Vlastní pravidla

Učitelé a děti jsou spolutvůrci třídních pravidel, která jsou jednoduchá, střídmá a definují žádoucí chování.

5

Cesta je cíl

Proces učení a reflexe činností jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.

6

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

7

Svět v souvislostech

Vzdělávací program probíhá v integrovaných blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

8

Bezpečí a samostatnost

Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.

9

Žádné nálepkování

Vyučující v komunikaci s dětmi používá popisný jazyk a poskytuje zpětnou vazbu bez předsudků, nálepkování a subjektivního hodnocení.

10

Otevřenost světu

Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.

11

Zapojení rodiny

Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

12

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Můj den ve školce

Jmenuju se Róza a je mi 5 let.

Ranní úkol

Když přijdu do školky, dělám ranní úkol. Každý den je jiný a čeká na nás u vstupu do třídy. Máma mi z něho čte, že má kráva čtyři žaludky a já počítám domácí zvířátka.
Volné hry

Volné hry

Potom si jdu hrát do třídy s legem. To máme v centru Kostky. Ještě tam jsou dřevěné kostky a měkké kostky, ale ty mě moc nebaví. Je bezva, že si můžu vybrat. Když chci, můžu jít i do jiného centra. Třeba Ateliér, Manipulační hry a Hudba, ale dneska jsem si vybrala lego. Máma si se mnou jde ještě hrát, ale někdy jí řeknu, aby už šla.

Svačina

Když si pohraju a máma už je pryč, jdu si namazat chleba s pomazánkou a taky si naleju čaj. Někdy ho trochu rozleju, ale to nevadí, protože to utřu. Někdy si dávám ještě jeden chleba, když přijde Ema, která chodí do školky až po mně.

Ranní kruh

Dojídám chleba a jdeme si sednout do kroužku. Když na mě přijde řada, vyprávím, že jsme včera byli s mámou a tátou v lese, a že jsem našla houbu. Potom nám Irena, naše paní učitelka, říká, že dneska budeme společně objevovat život domácích zvířat a ptá se nás, které známe a které máme rádi. Říkám, že mě zajímají houby, a tak společně vymýšlíme, kdy si o nich budeme povídat. Pak se chvíli protahujeme a zpíváme si písničku. U nástěnky si s Irenou prohlížíme, co si dnes můžeme vybrat v centrech aktivit. Vybírám si vaření v centru Domácnost a dávám k tomu značku se jménem. Dřív jsem měla jen fotku, ale už se umím podepsat, a tak mám na značce i jméno. Můžeme mít i obrázek. Tomáš a Karel chtějí oba taky vařit, ale jsou tam jen čtyři místa, a tak se tam oba nevejdou a začnou se strkat. Jdeme se s Irenou pak podívat na nástěnku, kde máme naše pravidla a povídáme si, jak to vyřešit.
Centra aktivit

Činnost v centru aktivit

Já, Kačka, Tomáš a Madla vaříme palačinky. Nejde nám zvážit mouka, a tak nám Irena pomáhá. Karel a Ema vyrábějí z vlny hračku pro kočku v Ateliéru. Takovou bambuli. A moje kamarádka Tonička s ostatními nacvičuje divadlo. Nějakou pohádku o zvířátkách. Zítra si taky vyberu centrum Dramatika, protože to byla legrace, když nám ho předváděli.
Hodnotící kruh

Hodnotící kruh

Když máme hotovo, jdeme si sednout zase do kroužku. Tam si povídáme o tom, co kdo dělal, na co přišel a co se mu líbilo. Kačka říká, že se jí nelíbilo, že jsme všichni chtěli míchat těsto a nemohli jsme se dohodnout. Tak si povídáme o tom, jak se příště dohodnout líp. Pak si taky dáme každý palačinku, ale jen kousek, protože jsme jich nestihli udělat moc.
Pobyt venku

Pobyt venku

Přezouváme se a jdeme ven. Někdy chodíme na zahradu a někdy chodíme i dál, třeba do lesa. Dneska jdeme navštívit babičku a dědu Kubíka, protože doma mají hodně zvířat. Pohladila jsem si kozu i krávu. A vůbec jsem se nebála. Vracíme se do školky na oběd.
Oběd

Oběd

Dneska máme květákovou polívku. Tu mám ráda. Včera jsme měli takovou červenou. Ta mi nechutná, a tak jsem si ji nedala. Polívku už umím nalít bez bryndání, ale pomůžu utřít stůl, když to někdo vylije. Potom máme maso a rýži. Rýže si dávám hodně, moc mi chutná. Potom ještě máme puding.
Odpočinek

Odpočinek

Po obědě odpočíváme. Madla vždycky usne, ale já už ne, tak si jen chvíli poležím. Máme pravidlo: ,,Hraju si potichu, protože kamarádi odpočívají.”. Tak si jdu vyrábět tu hračku pro kočky, protože se mi moc líbí a je to celkem potichu.
Pobyt venku

Svačina a volné hry v centrech aktivit/pobyt venku

Když si odpočineme a sníme svačinku, tak někdy chodíme ven a někdy si hrajeme ve třídě. Dneska si dostavím domek z lega, co jsem začala stavět ráno. Když pro mě přijde táta, ještě chvíli si stavíme a potom jdeme domů.

Časté dotazy

V rámci běžných zápisů do MŠ. Pokud kapacita třídy dovolí, je preference rodičů vždy klíčová. Zohledněny jsou však též kritéria spádovosti a věku dítěte, a tak zájem rodičů nemusí být vždy rozhodující.

Počet dětí není stanoven jako podmínka pro realizaci programu Začít spolu. Vychází tedy z možností každé mateřské školy a uvážení jejího ředitele.

Nejčastěji jsou děti ve věkově smíšených třídách. Smíšené třídy ze zkušeností nejvíce podporují  přirozené učení, spolupráci dětí a vrstevnické učení. Přechod na smíšené třídy je pro mateřskou školu změna, která potřebuje čas. Setkáváme se s mateřskými školami, které realizují program v homogenních třídách.

Ano! Samotné pojetí programu Začít spolu a jeho principů vytváří podmínky pro maximální rozvoj každého dítěte.

Minimální podmínkou je absolvovat 40ti hodinový základní kurz Začít spolu, soulad s principy a hodnotami programu a ochota pracovat na svém dalším profesním rozvoji.

Ano. Školní vzdělávací program škol ZaS vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro všechny školy v síti MŠMT. A tím je garantován přirozený přechod mezi ZŠ a MŠ.

 

Ano. Děti získávají potřebné znalosti a dovednosti přirozeně v průběhu běžných činností. Součástí každodenní nabídky úkolů v centrech aktivit jsou mj. úkoly na podporu čtenářské gramotnosti, matematických představ a dalších dovedností souvisejících se školní přípravou.

Program Začít spolu na základní škole přirozeně navazuje na principy, hodnoty a způsob práce v MŠ, na které byly děti zvyklé. Přestože se proměňuje obsah vzdělávání, děti pokračují v podobné denní struktuře, mohou zúročit svoji samostatnost a kompetence, které ve školce získaly, a dále je rozvíjet.

Základní kurz pro vyučující ZŠ v programu Začít spolu má rozsah 80 vyučovacích hodin (2 x 40) . Nejoblíbenější formou kurzu je týdenní letní škola.

1. část nejčastěji probíhá formou intenzivního 5denního kurzu (v průběhu léta), 2. část organizujeme formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe. Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát UČITEL / UČITELKA ZAČÍT SPOLU.

Víc hlav víc ví – stejně jako dětem doporučujeme žádat o radu nejdříve kamaráda, i u pedagogických týmu podporujeme kolegiální spolupráci a sdílení profesních zkušeností. Věříme, že pomoc od kolegy/ně ze stejné školky nebo jiné školky s programem Začít spolu je rychlá a efektivní, protože dobře zohlední specifika daného pracoviště. V případě koncepčního rozvoje programu je organizace SbS ČR připravena poskytnout škole podporu ve formě metodických konzultací, mentoringu, supervizí nebo různých forem vzdělávání “ušitých na míru” potřebám školy.

Zaujal vás program Začít spolu?

Podívejte se, kde jsou MŠ s programem Začít spolu

Zapojte MŠ do programu Začít spolu