Náš tým

Tým SbS ČR

Mgr. Iveta Pasáková
/ ředitelka
iveta.pasakova@sbscr.cz
+420 604 223 081
“Rádi bychom měnili zažitou představu o tom, co má škola dělat, co a jak má učit. Naším cílem je prosadit do škol větší míru svobodného rozhodování na straně dítěte a na straně pedagogů posílit odvahu tvořit školu spolu s dětmi.” Mgr. Iveta Pasáková působí jako ředitelka SbS ČR od roku 2016. Před tím pracovala v organizaci jako programová vedoucí a projektová manažerka. V předchozích letech byla redaktorkou pedagogické literatury a učebnic, učila na střední škole základy společenských věd a speciální pedagogiku, nějaký čas působila v poradně pro kariérní poradenství žáků. Vystudovala obor pedagogika a ošetřovatelství na FF UK. “Začít spolu není alternativa, ale principy a hodnoty, které by měly být běžné a úplně normální. Ideální by bylo dříve či později zmizet, nebýt potřeba…”
Zobrazit více
Ing. Pavlína Jiříková
/ předsedkyně správní rady
Ing. Lenka Klímová
/ finanční manažerka
lenka.klimova@sbscr.cz
+420 721 863 129
Ing. Lenka Klímová má ve Stepu na starosti finanční řízení projektů i organizace. Jejím úkolem je, aby se všechny platby a cesťáky dostaly ke správným lidem. Vystudovala řízení a ekonomiku provozu, pracovala v komerční sféře jako produkční. Od roku 2006 pracuje v neziskovém sektoru v oboru řízení a financí. Do Stepu ji přivedla Viki, bývalá finanční manažerka, a je tomu moc ráda, neboť její práce má nejen smysluplnou náplň, ale je tu i solidní, akční a elegantní kolektiv 🙂
Zobrazit více
Dita Hrudová
Ing. Dita Hrudová
/ marketérka
dita.hrudova@sbscr.cz
+420 774 997 283
Dita vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE Praha, specializace Mezinárodní obchod a Psychologie řízení. Má více než 20 let praxe v oblasti mezinárodního marketingu, komunikace a PR. Ale protože se narodila na Den učitelů a vždy ji bavilo předávat zkušenosti, svou profesi rozšířila o certifikovaný lektorský kurz a nyní působí v oblasti vzdělávání a seberozvoje. Největší školou života je však pro ni mateřství. Jako matka tří synů považuje celoživotní vzdělávání a kritické myšlení za základní předpoklady života v dnešním dynamickém světě. Program Začít spolu vnímá jako naplnění vize školy, která děti baví, dává jim smysl a prostor k jejich rozvoji.
Zobrazit více
Jana Zelená
/ odborná asistentka a koordinátorka
jana.zelena@sbscr.cz
+420 734 756 883
Vystudovala střední fotografickou školu v Praze. V roce 2018 hledala vhodnou základní školu pro svého prvního syna, protože vzdělávání považuje za velmi důležité. Narazila na vzdělávací program Začít spolu, který ji hodně oslovil. Bohužel se její syn do školy s programem Začít spolu nedostal, ale jí se otevřely dveře do Step by Step a stala se součástí týmu jako odborná asistentka. Jana má na starosti komunikaci s cílovými skupinami (vyučující, vedení škol, rodiče) a komunikaci s lektory/kami, spravuje administraci eshopu, zajišťuje administrativní dokumenty, fakturaci a podílí se na organizaci vzdělávacích programů. Ve svém volném čase se nejraději věnuje rodině a potkat ji můžete v přírodě při sportu nebo na výletě.
Zobrazit více
Karla Štípková
/ projektová manažerka
kaja.stipkova@sbscr.cz
+420 603 831 730
Vystudoval/a SEŠ obchodní, Evangelická akademie, obor sociální práce. Pracovala v MŠ Praha – Strašnice pro děti se speciálními potřebami, kde se zaváděl program Začít spolu. Nyní jako projektová manažerka SbS zastřešuje organizaci akcí. Program Začít spolu sleduje od jeho vstupu do ČR, seznámila se s ním již během studia a později při své praxi v MŠ. Když vidí děti, které pracují v tomto programu v dobře fungující MŠ nebo ZŠ, stále je překvapená a dojatá, jak jsou tyto děti schopné pracovat a svoji práci dobře ohodnotit a zreflektovat.
Zobrazit více
Mgr. Markéta Švecová
/ projektová koordinátorka
marketa.svecova@sbscr.cz
+420 731 463 337
Vystudovala Fakultu humanitních studií UK, magisterský obor Studia občanské společnosti. Ve Step by Step ČR pracuje s tříletou přestávkou od roku 2014 jako projektová koordinátorka. Ráda hledá nové cesty, nabourává zažité představy, posouvá hranice možného, což jsou i důvody, proč je ráda součástí rodiny Začít spolu. Primární vzdělávání považuje za klíčové a podpora programu Začít spolu je pro ni způsob, jak pomoci vzdělávání v ČR zlepšit a dělat smysluplné.
Zobrazit více
Mgr. Jana Schierlová
/ projektová manažerka
jana.schierlova@sbscr.cz
+420 731 478 031
Vystudovala obor Pedagogika na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a obor učitelství cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci. Pracuje jako učitelka cizích jazyků na Základní škole kpt. Jaroše v Trutnově, kde zároveň působí jako metodička programu Začít spolu. Realizaci programu ZaS se věnuje také jako externí spolupracovnice neziskové organizace Step by Step ČR na pozici projektové manažerky. Při hledání cest, jak navázat na program Začít spolu na druhém stupni ZŠ, se seznámila s metodou eduScrum, kterou realizuje ve své praxi učitelky.
Zobrazit více
Mgr. Radka Chaloupková
/ metodička programu Začít spolu
radka.chaloupkova@sbscr.cz
+420 606 562 232
Vystudovala Učitelství pro 1.stupeň na PedF UK v Praze. Pracovala od r. 1994 jako učitelka na 1.stupni základní školy, z toho 15 let v programu Začít spolu. Od roku 2019 pracuje jako metodička vzdělávacího programu Začít spolu v organizaci Step by Step. Snaží se v dětech podporovat jejich přirozenou zvídavost, vytrvalost k hledání řešení a chuť objevovat a učit se nové věci. Záleží jí na tom, aby každé dítě mělo příležitost rozvíjet se v rámci svých možností. A daří se jí to lépe ve spolupráci s rodinami dětí a dalšími vyučujícími – jsme v tom zkrátka spolu. Tak jako si užívá čas s dětmi ve škole, umí si užít čas s rodinou, přáteli i sama se sebou.
Zobrazit více
Mgr. Miroslava Škardová
/ metodička programu Začít spolu
mirka.skardova@sbscr.cz
+420 603 967 765
Pro organizaci Step by Step ČR, o.p.s. pracuje jako metodička a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Stála u zrodu tohoto programu v České republice a spoluzakládala jednu z prvních mateřských škol Začít spolu v Plzni. V současné době působí jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Je autorkou publikace Plánujeme spolu a tří dětských knih pro počáteční čtení.
Zobrazit více
Mgr. Anna Babanová
/ metodička programu Začít spolu
anna.babanova@sbscr.cz
+420 774 922 136
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Pracuje na základní škole Křesomyslova v Praze jako učitelka pro 1. stupeň. Kromě toho svého úvazku věnuje dlouhodobě svůj zájem programu Začít spolu a problematice genderově citlivého vzdělávání. Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR se již řadu let podílí lektorsky na letních školách, seminářích, či metodických setkáváních s vyučujícími programu Začít spolu. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání, rozvoj kolegiální spolupráce a nejnověji na plánování výuky nejen do center aktivit.
Zobrazit více
Bc. Diana Roubová
/ metodička programu Začít spolu
diana.roubova@sbscr.cz
+420 776 312 829
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, Speciální pedagogiku při Technické univerzitě v Liberci a Specializaci v pedagogice na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1996 se stala součástí vzdělávacího programu Začít spolu jako učitelka, která implementovala tento program na dvoutřídní vesnickou MŠ. Následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani. V současné době působí jako lektorka a metodička vzdělávacího programu Začít spolu a úzce spolupracuje se Step by Step ČR, o.p.s.
Zobrazit více
Pavlína Pilařová
/ koordinátorka metodického ZaS centra Chomutov
pavlina.pilarova@sbscr.cz
Koordinátorka ZaS centra Chomutov pracující v programu Začít spolu od roku 2016. Facilitátorka skupinové reflektivní metody Wanda a začínající lektorka seminářů na téma Wellbeing pro pedagogy
Zobrazit více
Mgr. Petra Balcarová
/ metodička programu Začít spolu
petra.balcarova@sbscr.cz
+420 730 139 462
Vystudovala obor Pedagogika předškolního věku na Univerzitě Hradec Králové. Působila na pozici ředitelky MŠ Šestajovice 11 let, kde se svým týmem zavedla program Začít spolu. Tento příběh změny ráda sdílí s dalšími pracovníky škol. Ve Step by Step je lektorkou. V pilotním projektu Eduzměna na Kutnohorsku, jehož je Step by Step partnerem, je průvodkyní škol. Program Začít spolu rozvíjí potenciál a kreativitu dětí, pedagogů a týmu celé školy. Do školy vnáší radost a život nepřeberných příležitostí, možností, objevů a experimentů.
Zobrazit více

Správní rada Step by Step ČR, o.p.s

Dozorčí rada Step by Step ČR, o.p.s

Náš lektorský a mentorský tým

Tým SbS ČR
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Bc. Dagmar Krčilová
Mgr. Michal Vybíral
Mgr. Jana Šenkyříková
Mgr. Kamila Burešová
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Mgr. Jana Sadilová
Mgr. Olga Novotná
Mgr. Barbora Heřmanová
Mgr. Zdeňka Kreislová
Mgr. Petra Rakoušová
Mgr. Pavla Vybíralová
Mgr. Hana Hartychová
Mgr. Petra Šubrtová
PhDr. Jitka Gabašová
Jolana Dočkalová
Bc. Jana Bartošová
Bc. Lenka Műllerová
Martin Kocur
Bc. Marcela Trantinová
Mgr. Pavla Adamcová
Mgr. Adéla Tupá
Mgr. Eliška Romo Sanchez
Jana Zetková
Mgr. Leona Kopecká
Mgr. Zdeňka Pelikánová
Mgr. Lucie Kaločová
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Mgr. Natalia Toflová
Mgr. Hana Kretková
Mark Postema
Bc. Dana Bräuerová
Mgr. Kateřina Vrtišková
PhDr. Eva Lukavská PhD.
Mgr. Renata Tylšová
Radka Sobolová
Mgr. Pavlína Moravcová
Petra Kalendová Beneschová
Mgr. Renata Tylšová
Mgr. Gabriela Klečková
Ing. Kamila Kemrová
Vojtěch Bílek
Mgr. Šárka Holečková
Marie Bartošová
Mgr. Radka Buřilová
Mgr. Petr Naske
Mgr. Petra Jurčová
Mgr. Blanka Fojtová
Bc. Jaroslav Střeštík
Mgr. Michaela Sedláčková
Mgr. Eva Filipová
Mgr. Jana Breníková
Mgr. Zdenka Rašková
Bc. Ivana Panochová
Bc. Alena Vavřinová
Mgr. Jarmila Karnovská
Mgr. Michaela Thürová
Veronika Korbelová, DiS.
Mgr. et. Mgr. Jiří Daníček, MBA
Bc. Miroslava Vagenknechtová
Mgr. Kateřina Vodičková
Bc. Eliška Hlavatá
Mgr. Jana Valentová
Mgr. Radka Barvínková
Bc. Petra Šimonová 
Petra Vithová
Dana Mejvaldová, DiS.

A další naše milé kolegyně a kolegové…