7 investic do školství

Sdílíme doporučení iniciativy Domácí úkoly 2021, která připravila přehled „7 investic do školství, které se obci vyplatí“:

  1. Odbřemenit ředitele od papírování
  2. Zajistit školám sociálně-zdravotní podporu
  3. Podporovat potenciál všech žáků
  4. Spravedlivě odměňovat a podporovat ředitele
  5. Podpořit ředitele ve spolupráci
  6. Aktivně podpořit vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s odborníky
  7. Pomoci škole najít a udržet zaměstnance

Jednotlivé body jsou podrobněji rozepsané na výše uvedeném webu. Zpracovali je odborníci a odbornice sdružení ve výzvě Domácí úkoly 2021 a shrnuli v ní tipy na jednoduchá, ale účinná opatření pro podporu vzdělávání, která může zavést každá obec. Věříme, že nyní před komunálními volbami mohou být cennou inspirací pro kandidující politiky a političky. A protože volby nás čekají za necelých 14 dní, nabízí se možnost řešit tato aktuální témata s kandidáty ve vaší obci. K dispozici je také volně dostupná brožurka 7 investic, která je určena všem klíčovým hráčům v oblasti školství na regionální úrovni – patří mezi ně hlavní organizace z oblasti školství a zřizovatelů škol, jejich zástupci, komunální politici, ale také zástupci jednotlivých škol.

Jsme rádi, že jsme jedním z partnerů tohoto projektu, který obsahově koresponduje s posláním naší organizace, a věříme, že společnými silami se nám podaří zlepšit podmínky pro fungování škol.