Další ocenění pro učitelku Začít spolu

Olga Novotná získala od Masarykovy univerzity Cenu pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty MU.

„Ceny si vážím, musím se přiznat, že jsem byla dojata, když jsem si četla anonymizované komentáře rodičů, žáků i kolegů podporující moji nominaci,“ říká pedagožka, která zde studovala a od roku 2003 s fakultou intenzivně spolupracuje.

V roce 2021 byla Olga nominována také v prestižní soutěži Global Teacher Prize ČR, kde postoupila do finále soutěže spolu s dalšími dvěma kolegyněmi z programu Začít spolu.

„Nejsem soutěživý člověk. I ve vzdělávání se snažím soutěživost mezi žáky, co nejvíce eliminovat. Proto je pro mě účast v každé takové akci vlastně náročná. Vždy ale za mojí nominací stojí lidé z mého profesního okolí, ať již rodiče, děti nebo kolegové, proto nedokáži svoji účast odmítnout. Na druhou stranu se mi díky oceněním daří šířit program Začít spolu a jeho hlavní principy mezi odbornou, ale i laickou veřejnost,“ vysvětluje oblíbená pedagožka.

Olga Novotná působí na ZŠ Brno, Vejrostova, kde učí podle programu Začít spolu a od září také vede ZaS centrum. Nově otevřené metodické centrum programu pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu.

Více o ocenění pro Olgu si můžete přečíst ve Zprávách z MUNI ZDE.