Dobrá praxe ze Začít spolu

Mapavzdělávání.cz je portál, který po celé ČR sbírá příklady dobré praxe, inspirativní příběhy kvalitního vzdělávání v MŠ a ZŠ. S radostí sdílíme dva příběhy mateřských škol, kterým se díky programu Začít spolu podařilo upevnit vzdělávací program a motivovat rodiny z tzv. vyloučených lokalit, aby své děti zapojily do předškolního vzdělávání.

MŠ Obrnice, ORP Most, Ústecký kraj

MŠ v Obrnicích vzdělává vysoký podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, často Romů. Školka dbá na vysokou otevřenost k rodičům, kteří mohou ve škole trávit velké množství času. MŠ nemá díky spolupráci se zřizovatelem finanční bariéry v podobě školkovného a je zapojena do projektu bezplatného stravování.

Čtyři z osmi učitelek MŠ mají vzdělání speciálního pedagoga a ředitelka dbá na kvalitní výběr asistentů pedagoga, kteří v hodinách pomáhají učitelkám naplňovat výuku ve více skupinách. Pro well-being učitelek je podle ředitelky nutné realistické nastavení cílů vzdělávání v podobě dosažení základních návyků pro úspěšný přechod na ZŠ.

MŠ Obrnice je primárně školka otevřená rodině. Kdykoliv do ní rodiče přijdou, není problém, aby se v ní společně s dětmi zdrželi na delší dobu. Tento přístup neplatí pouze pro rodiče zapsaných dětí, ale také pro ostatní rodiče, kteří mají zájem své dítě do školky přihlásit. MŠ jim pomáhá překonat obavy a pochyby, aby věděli, co je uvnitř čeká.

„Když jde někdo okolo a chce sem dítě přihlásit, pozveme ho dál, aby se nebál a věděl, do čeho jde“, říká Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ Obrnice. O koncepci školky a doporučených krocích pro zavedení dobré praxe se dočtete ZDE.

MŠ Špálova, Ostrava, Moravskoslezský kraj

MŠ Špálova dokáže velmi dobře navázat spolupráci s rodiči, vyhledat děti pro předškolní docházku a překonat obavy rodičů z neznámého prostředí. Romské asistentky navštěvují rodiny odkud děti s rodiči pokračují do rodičovského klubu, kde se nenásilnou formou seznamují s životem v mateřské škole.

Program Začít spolu nabízí dostatečně atraktivní výuku také pro děti rodin majority, škola tak není segregovaná. Díky aktivitám typu ranní úkoly pro rodiče a děti dochází k posílení vztahu ke vzdělávání.

Po příchodu ředitelky Jarmily Karnovské před více než deseti lety do MŠ Špálova bylo potřeba vyjasnit pravidla fungování školky jak pro děti, tak pro rodiče. Volba vhodného nástroje padla na „všeobjímající“ program Začít spolu, protože stanovuje pravidla, zásady a principy pro orientaci dítěte ve školním prostředí i pro práci s rodinou.

Programem Začít spolu školka rámuje svoji výuku v podobě center aktivit (popsané v případu MŠ Olomouc – Žižkovo náměstí) a kompetence učitelů jsou rozvíjeny v souladu s příručkou Kompetentní učitel 21.století.

MŠ Špálova se snaží zbavit nálepky školy pro sociálně znevýhodněné děti díky rozmanitým metodám, atraktivním také pro rodiče z vyšších sociálních vrstev. MŠ je ekologická, orientovaná na zdravý životní styl. Výuka v programu Začít spolu je založena na situacích a učivu z běžného života.

Příklad MŠ Špálova a doporučené kroky pro zavedení dobré praxe jsou popsané ZDE.

O rodičkovském klubu mluví asistentka Silvie Vlčková ve vysílání Studia 6 České televize ZDE. Reportáž z MŠ Špálova je ke zhlédnutí od cca 26. minuty záznamu (video 33:30).

Zdroj: Mapavzdělávání.cz a iVysílání ČT – Studio 6.