Global Teacher Prize CR 2022 má svou vítězku

Cena pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic zná letošní vítěze. Na prvním místě se umístila prvostupňová učitelka Magdalena Málková ze Základní školy Prosperity z Nové Vsi u Kolína. Národní variantu mezinárodního ocenění organizuje EDUin.

Magdalena Málková, vítězka GTP CR 2022

Vítězku porota vybírala z deseti finalistů. „U letošních finalistů GTP CZ bylo skvělé vidět kvalitní a promyšlenou výuku na všech stupních vzdělávání. Finalisté dokázali pracovat s cíli výuky, individualizovat, diferencovat i reflektovat cíle výuky. Zároveň ve výuce smysluplně uplatňovali metody a formy práce, dávali žákům a studentům prostor pro diskusi v práci ve dvojicích či ve skupině, využívali zpětnou vazbu,” popisuje člen poroty a ředitel litvínovské Sportovní soukromé základní školy Pavel Škramlík. „U mnoha finalistů vnímám silný příběh a pozitivní energii, se kterou k žákům přistupují. V rozhovorech s finalisty bylo možné zaslechnout zajímavé a progresivní náhledy na didaktiku, vzdělávání obecně a hlavně radost z učení,” dodává Pavel Škramlík.

U vítězky Magdaleny Málkové porota ocenila její respektující přístup k žákům a to, jak klade důraz na individualitu každého z nich, praktikuje výraznou diferenciaci výuky a umí ve třídě vytvářet aktivní pracovní prostředí. „Nadchla nás její odvaha, se kterou do výuky přináší nové přístupy, její cit pro situaci a schopnost učit osobnostně a pružně modifikovat plán výuky,” popisuje předseda poroty Lumír Al-Dabagh. Magda absolvovala, mimo jiné, kurz vzdělávacího programu Začít spolu, kurz kritického myšlení, integrované tématické výuky, forem hodnocení a zpětné vazby a školení písma Comenia Script, tedy kurzy, které jsou součástí naší vzdělávací nabídky.

Magdalena Málková učí deset let. „Já nejsem ve školství dlouho, předtím jsem pracovala v zahraničním obchodu. Pak jsem ale onemocněla a když jsem ležela v nemocnici, tak jsem si řekla, že nechci pracovat pro mezinárodní firmy. Chci dělat něco, co má smysl. A tak jsem šla studovat učitelství,” popsala při přebírání ocenění Magdalena Málková. Prvostupňová pedagožka je spoluzřizovatelkou malotřídní základní školy, kde také dnes učí.

Všichni letošní finalisté, ale i účastníci minulých ročníků se společně sejdou na začátku srpna na letní škole finalistů GTP CZ. Právě ta má také pomoct naplnit poslání celé ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Cílem ocenění je podpořit kvalitní pedagogy, napomoci redefinovat standardy učitelské profese a zvýšit prestiž učitelského povolání. GTP CZ vytváří komunitu, která se vzájemně obohacuje, inspiruje, spolupracuje a sdílí dobrou praxi. Díky ceně mohou být inspirativní učitelé více slyšet, mohou posouvat zažitou normu a dostávají příležitosti ovlivňovat české školství a podílet se na změnách vzdělávací politiky.

Jménem Step by Step ČR vítězce srdečně gratulujeme a děkujeme za její úsilí přinášet pokrokové vzdělávací metody do českého školství.

Zdroj: EDUin, o. p. s. – Informační centrum o vzdělávání