GTP CR má svoji vítězku!

Bára Heřmanová, která při výuce používá program Začít spolu, dnes získala 1. cenu v prestižním ocenění Global Teacher Prize CR.

Bára učí převážně na I. stupni ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou, kde zároveň působí jako školní speciální pedagožka. Snaží se v programu Začít spolu zohledňovat individuální potřeby žáků.
Žákům nabízí osobní a učební výzvy, zapojuje různé formy práce, poskytuje formativní hodnocení.

Působí jako externí mentorka a lektorka v naší organizaci Step by Step. Kromě toho facilituje proces Wanda, který upevňuje komunitu učitelů a kolegiální spolupráci, zároveň je prevencí před pracovním vyhořením.

Rozhovory s Bárou si můžete přečíst zde:

Nominace do soutěže byly plné pedagogických osobností, které si právem zaslouží pozornost nejen odborné veřejnosti. Do finále se probojovaly 3 paní učitelky, které pracují s programem Začít spolu: Barbora Heřmanová, Jana Sadilová a Olga Novotná (viz foto).