Integrovaná tematická výuka v Magic Hill

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. | Portál ČŠI

23. září se konal „Kulatý stůl“ na téma integrovaná tematická výuka (ITV) na druhém stupni ZŠ a zavedl nás přímo do výuky žáků druhého stupně na základní škole Magic Hill v Říčanech. Měli jsme možnost seznámit se s jedinečnou koncepcí školy s mottem „Škola pro 21. století“ a sledovat žáky šestého až devátého ročníku přímo při práci na úkolech týkajících se dvouměsíčních témat. Během školního roku zažívají práci na čtyřech integrovaných tématech v jednom ročníku. Žáci devátého ročníku nás seznámili s výstupy svých individuálních projektů, které vycházejí z jejich osobních zájmů a cílů.

Ve vzdělávacím konceptu školy Magic Hill se objevují pojmy jako je kritické myšlení, respekt, umění sebe/reflexe nebo brainstorming, myšlenkové mapy – tedy kompetence, které jsou v dnešní době nezbytným předpokladem úspěchu napříč všemi obory. Projektová výuka je proto ideálním nástrojem, jak tyto kompetence rozvíjet a prohlubovat.

Integrovaná tematická výuka se nabízí jako přirozené pokračování programu Začít spolu na 2. stupni ZŠ. Začít spolu je určený pro předškolní vzdělávání a 1. stupeň ZŠ, kde pracuje s projektovou výukou v tzv. centrech aktivit.

Velice děkujeme vedení školy a všem zúčastněným pedagogům za ochotu otevřít nám třídy a podělit se o své zkušenosti s realizací integrovaných témat pro děti na druhém stupni ZŠ.

Další setkání pedagogů druhého stupně plánujeme na březen 2022. Pokud by se chtěl někdo připojit nebo by nás chtěl pozvat do školy, kontaktujte prosím Janu Schierlovou na emailu: jana.schierlova@sbscr.cz.

Děkujeme a těšíme se na další inspiraci.