Iveta Pasáková o formativním hodnocení

Formativní přístup: cesta, jak učit efektivněji

Rozhovor s ředitelkou Step by Step ČR, Ivetou Pasákovou, dává do kontextu pojmy jako slovní hodnocení, triády, respektující výchova nebo prevence syndromu vyhoření. To vše spojuje a zastřešuje formativní přístup, který je v projektu Eduzměna tématem roku.

Mgr. Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR

Mgr. Iveta Pasáková vysvětluje: “Pro mě je to způsob, jak učit efektivněji. Je to konverzace mezi žáky a vyučujícím, která „formuje“ žákovo přemýšlení a proces výuky více „vytěží“. Důležité je, že učitel dává žákovi zpětnou vazbu průběžně a s hodnocením se nečeká třeba na výsledky testu. Přínos tohoto pojetí výuky je podložený mnoha analýzami. U nás je nejznámějším popularizátorem formativního přístupu Dylan Wiliam, britský pedagog a autor knihy Zavádění formativního hodnocení.”

“Pokud vím, že dělat chyby je přirozené, že prospívají mému učení, že po nich nenásleduje trest, zbavím se strachu, mám větší sebeúctu, mohu přemýšlet svobodněji, kreativněji, rychleji.”

“Často se domníváme, že jsme s dítětem učinili dohodu, ale ve skutečnosti šlo o jednostranné rozhodnutí, které dítě přijalo. Pokud bychom chtěli postupovat formativně, měli bychom si vyslechnout názor dítěte, reflektovat ho a dohodu učinit společně.”

Kromě uvedených citací se v rozhovoru dozvíme, jaký by měl být ideální cíl vzdělávání, jak může formativní přístup obohatit výuku, jaké jsou zde role učitel-dítě a co formativní přístup naopak není…

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.