Jaká byla letní škola v Turnově?

Největší vzdělávací akce Začít spolu letošního roku, letní škola v Turnově, se konala v týdnu od 15. do 19. srpna. Zázemí letní škole poskytla Hotelová a Střední odborná škola ve Zborovské ulici a akci podpořilo také zastupitelstvo města. „Turnov byl pro nás jasnou volbou také proto, že zde působí jedno z našich 12 ZaS center – metodických center Začít spolu. V Turnově se centrum během prvního roku své existence pod vedením metodičky Petry Rakoušové úspěšně rozjelo a aktivně nabízí odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a společné učení. Akce centra pomáhají školám při realizaci programu Začít spolu, ale rozšiřují obzory také v dalších oblastech pedagogiky orientované na dítě,“ vysvětluje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step ČR.

Slavnostní zahájení proběhlo v duchu horolezectví, které má v Turnově, srdci Českého ráje, dlouhou tradici. Nicméně i organizační tým byl překvapen, jak výborně jsou lektorky a lektoři Začít spolu horolezecky vybaveni. Smyslem bylo navázat se na symbolické lano Začít spolu a stát se součástí společného kruhu. Ten je také základním prvkem programu Začít spolu.

Letní škola nabízí vyučujícím mateřských a základních škol komplexní vzdělávání v programu Začít spolu, a to ve formě základních a pokračujících kurzů pro MŠ a ZŠ. Letos zde bylo 152 účastníků z celé ČR pod vedením 25 lektorek a lektorů Začít spolu, jedna skupina absolvovala trénink metody eduScrum.

Letní školu navštěvují čím dál více mladí lidé těsně po absolvování vysokoškolského studia nebo s minimální praxí (do 2 let), zatímco dříve to byly osoby s 6 až 10letou praxí. Těší nás, že o Začít spolu má stále větší povědomí také nová generace učitelů. O programu se více mluví na pedagogických fakultách, neboť svou koncepcí saturuje potřeby moderního vzdělávání.

Velkou inspiraci zejména při vytváření podnětného učební prostředí nachází mezi sebou vyučující MŠ a ZŠ. A tak se místní MŠ Sluníčko pracující podle programu Začít spolu mohla stát hostilekou výukových seminářů pro skupiny MŠ, ale také ZŠ.

Speciální pozornost jsme letos věnovali tématu inkluze. Chtěli jsme tak podpořit pedagogy při jejich práci s nově příchozími dětmi zejména z Ukrajiny a nabídnout jim strategie pro vytváření dobrého vztahového klima mezi dětmi.

Letní škola však není jen o vzdělávání – účastníkům jsou nabízeny individuální konzultace s psychology, doprovodné relaxační, kulturní a sportovní programy, Frekventanti mohou využít prostor pro samostudium nebo třeba metodické konzultace témat, která se týkají konkrétní situace na jejich pracovišti.

Akci letos navštívili také výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati, kteří připravují výzkum na sledování dopadu programu Začít spolu na učení dětí. Návštěvu LŠ využili nejen pro diskuse s lektorským týmem, ale zejména pro „nasátí atmosféry“ a zmapování motivace účastníků se zájmem o Začít spolu.

V rozvíjejícím kurzu jsme vyzkoušeli nový model hostů – každý den měla skupina možnost seznámit se odborníkem na určitou oblast. A tak se zde objevila Barbora Škaloudová – kurátorka vzdělávacích programů Kunsthalle Praha, Eva Nečasová – odbornice na téma umělé inteligence a využití digitálních technologií ve výuce, Kristýna Kaiser ze vzdělávacího střediska Tereza, která se věnovala badatelské výuce.
Letní školou však vzdělávání v programu Začít spolu nekončí. Na letní školu navazují pokračovací kurzy v podobě 2. části základního kurzu pro MŠ a ZŠ.

Ukázky práce v jednotlivých skupinách MŠ a ZŠ Začít spolu jsou vidět v následující fotogalerii.

Závěrečný den ozdobila aulu školy galerie výstupů, která slouží také jako zdroj nápadů a inspirace pro ostatní účastníky.

Letní škola nabízí účastníkům kromě vzdělávání také příležitost pro neformální setkávání a navazování nových přátelství. Lektorky a lektoři Začít spolu jsou krásným příkladem toho, že Začít spolu propojuje na stejné frekvenci…

Závěrečný večer uvedla Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR. Znovu vysvětlila symboliku společného kruhu Začít spolu a poděkovala všem účastníkům za jejich nasazení a skvělou práci na letní škole. Večer si pak všichni přítomní užili za doprovodu harmonikáře pod širým nebem a společným piknikem.

Krátkou vzpomínku na závěrečný večer najdete také v tomto videu.