Jaká byla stáž v Nizozemsku?

V termínu 4. – 10.4.2022 se uskutečnila stáž v nizozemském městě Zwolle. Tentokrát organizovala Step by Step ČR výjezd pro tři skupiny současně. Mezi účastníky byli zástupci mateřských škol, základních škol a studenti metody eduScrum pod vedením nizozemského lektora Marka Postemy. Organizaci stáže měla v rukou zkušená projektová manažerka Jana Schierlová a lektorky z týmu Step by Step ČR.

Přínos stáže pro mateřské školy shrnuje Marcela Trantinová z MŠ Šestajovice:
“Nizozemský školský systém je velice otevřený. Dobrá energie je založená na spokojených dětech, pedagogové jsou v rolích průvodců, bez stresu, v pohodě. Velice s dětmi kooperují, jsou otevření novým nápadům v plánování. Den nemá zcela pevná pravidla, spíše jen orientační časy. Není nutné se zcela držet tzv. témat. Přínosné bylo vidět naživo proces v mateřské škole, výtvarné nápady, propojení tříd a v podstatě i dětí.
Obohacením stáže byly prezentace zajímavých témat a získání nových kontaktů. Kombinace možnosti účastnit se stáže, skvělé organizace, dobrého překladu a výborné party lidí pro nás znamená nové nakopnutí v našich pedagogických aktivitách.”

Zástupci základních škol vnímali stáž zejména hodnotovou perspektivou.
“Velmi oceňuji organizaci a přínos stáže v holandském Zwolle. Stáž organizovaná organizací Step by Step ČR mě utvrdila v tom, že program Začít spolu je cestou správným směrem ke zlepšení a modernizaci základního školství v ČR.”
Mgr. Martin Joza, ZŠ a MŠ Tatenice

“Jsme rády, že jsme mohly na vlastní oči vidět, jak se v holandském základním školství propojují a podporují hodnoty respektu k odlišnosti a jedinečnosti každého žáka. Pestrost činností a ohleduplný přístup k potřebám dětí rozhodně potřebuje i naše školství.”
Tým ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou

Také účastníci zaměření na metodu eduScrum si rozšířili své obzory.
“Proto, abychom na vlastní oči viděli práci s metodou eduScrum, jsme se vydali v dubnu do Nizozemska. Náš školitel Mark Postema nám na praktických příkladech práce žáků ukázal, jak tato metoda funguje. Zjistili jsme, že metoda eduScrum jde aplikovat na výuku vybraných předmětů na ZŠ v ČR a lze ji využít jako pokračování programu Začít spolu.
Dále jsme se seznámili s metodou výuky AGORA. Byli jsme seznámeni s průběhem výuky, zadávání výzev, prohlédli jsme si prostory školy a promluvili s učiteli i žáky. V rámci stáže jsme poznali vzdělávací systém v Nizozemí. Byla nám představena i příprava budoucích pedagogů na univerzitě ve Zwolle.”
Pavel Richter, ZŠ Kbely