Jsme součástí Eduzměny

Step by Step ČR se stal jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna, jehož záměrem je vytvoření replikovatelného modelu, v němž se v průběhu pěti let zvýší kvalita všech škol v určitém regionu a v důsledku toho zde dojde ke zlepšení učení všech dětí.  Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí takto rozsáhlého a zcela unikátního projektu.

www.eduzmena.cz