ITV na Kutnohorsku

Ve čtvrtek 16.2.2023 se konalo další setkání Metodického centra pro 1. stupeň ZŠ pro učitele na Kutnohorsku.

Metodické centrum funguje v rámci projektu Eduzměna v Kutné Hoře a vedou ho lektorky programu Začít spolu – Mgr. Barbora Heřmanová (vítězka Global teacher prize ČR 2021) a Mgr. Kamila Burešová (semifinalistka GTP ČR). Tématem setkání k integrované tematické výuce (ITV) byly aplikační úkoly, cílem bylo v zadání pro skupinovou práci hledat prostor a příležitosti pro individualizaci.

Setkání se účastnilo 6 pedagogů. Všichni přijeli s důkazy o posunu ve své praxi v tématu ITV a aplikační úkoly. Měli fotografie, práce žáků, zadání pro skupinovou práci, ukázky sebehodnocení. Součástí všech ukázek byl výukový cíl, kritéria úspěchu, instrukce pro skupinovou práci, práce s časem a sebehodnocení v různých podobách. Aplikační úkoly se u většiny z nich stávají součástí jejich praxe. Přicházejí s otázkami, které jim z praxe k tématu vznikají, samostatně vytvářejí další zadání pro své žáky a podněcují je ke spolupráci a k vzájemnému učení.  Propojují předměty nebo si spojují své vyučovací hodiny, výuku propojují s životem v okolí školy. 

Po společné reflexi, která navazovala na minulé setkání, jsme se zaměřili na možnosti individualizace, kde ji ve svých hodinách vidí, kde vidí prostor pro posun a v jaké podobě si nebo podle jakého pohledu si individualizaci představují (věk, ročníky, obtížnost, styly, inteligence, typy atd-dle jejich volby) V ukázkách zadání pro skupinovou hledali individualizaci a doporučovali další možnosti jak individualizovat. V čase do příštího setkání budou upravovat své plány a zadání pro skupinovou práci s ohledem např. na různé možnosti volby nebo např. nabízet aplikační úkoly s různou obtížností jako výběr pro skupiny.