Kulatý stůl pro 2. stupeň

Step by Step ČR organizuje pravidelná setkání pro učitele druhého stupně, kteří působí na školách s programem Začít spolu. Tentokrát jsme měli příležitost navštívit Školamyšl v Litomyšli, kde se 23. února konal Kulatý stůl na téma Individuální přístup ke vzdělávání na druhém stupni ZŠ.

Sešli jsme se v počtu 24 učitelů a učitelek z 12 škol. O setkání byl tak velký zájem, že jsme si museli stanovit pravidlo pouze dvou zástupců z jedné školy.
Cílem setkání bylo inspirovat se v oblasti individuální podpory žáků na druhém stupni a v oblasti práce s integrovanými tématy. Naše představa byla, že nám tato témata představí místní paní učitelky, ale na místě nás čekalo překvapení. Setkání proběhlo především pod taktovkou žáků šesté až deváté třídy, a to nám všem vyrazilo dech. Děti velmi přirozeným a zdravě sebevědomým způsobem začaly vyprávět o školním vzdělávacím programu, o nastaveném sebehodnocení, o spolupráci s rodiči či organizaci triád. Na naše všetečné otázky odpovídaly pohotově a otevřeně. Obdivovali jsme, jak dobře rozumí systému, ve kterém se vzdělávají, a jak ho umí vysvětlit. Zkrátka byl to takový pedagogický seminář pod vedením jedenácti až patnáctiletých žáků. A zde se patří vyjádřit obdiv všem pedagogických pracovníkům školy, protože si uvědomujeme, že je to výsledek jejich pedagogického působení, přemýšlení nad vytvořením prostoru pro seberealizaci dětí, sebepoznání, komunikaci, spolupráci atd. Atmosféra, kterou jsme ve škole cítili, byla plná vzájemného respektu, otevřenosti a přátelských vztahů. Takže to, že nás dnem provázely děti, je nesporný důkaz velmi kvalitní a profesionální práce všech pedagogů školy. Gratujeme.
Čtvrtek 23. února byl pro nás den plný inspirace a přemýšlení, jak toto nastavit v prostředí našich mateřských škol.
Školamyšli přejeme, ať se jí i nadále daří pečovat o přátelskou atmosféru a rozvíjet inspirativního ducha školy.

Za Step by Step ČR Jana Schierlová