Letní škola v Olomouci 2020

Více než 200 účastníků, přes 20 lektorů, 8 skupin Začít spolu, 2 skupiny eduScrum a 5 dní intenzivní práce i legrace – to byla letošní Letní škola v Olomouci. Dějištěm se stala ZŠ a MŠ Svatoplukova, umístěná v areálu bývalého kláštera s parkem.
Účastníci pracovali ve skupinách rozdělených podle zaměření (MŠ / 1. stupeň ZŠ) a podle pokročilosti (začínající / rozvíjející kurz) pod vedením zkušených lektorek programu Začít spolu. Všichni měli příležitost vyzkoušet a zažít si principy programu díky didaktickým metodám, které zajistily interaktivitu a učení pomocí prožitku.

Souběžně zde proběhly také dva kurzy eduScrum s nizozemským lektorem Markem Postemou. Metoda eduScrum v mnohém navazuje na způsob práce v programu Začít spolu a je vhodná pro žáky 2. stupně a dále. EduScrum rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku, kreativitu, nabízí možnost volby, motivuje děti k aktivitě a vyžaduje samostatné řešení problémů v podobě plánování a řízení konkrétního projektu.

Letní škola však nabídla účastníkům také bohatý doprovodný program: workshopy (jako např. Muzikohraní, Logopedie, Metoda FIE, Umění relaxace, Jóga), individuální konzultace, ale také prezentace a prodej odborných publikací a didaktických pomůcek.

Závěrečný večer byl jedinečný nejen díky moravské kapele a vínu, ale k úžasné atmosféře přispěly všechny týmy společným piknikem v parku.
Děkujeme vám všem za inspiraci a neopakovatelné okamžiky a těšíme se na viděnou na Letní škole 2021 v Plzni!
Tým Step by Step ČR