Medailonek: Pavlína Moravcová

S radostí sdílíme čtvrtý medailonek letošní semifinalistky GTP CZ, která pracuje s programem Začít spolu. V tomto medailonku se představuje Pavlína Moravcová, která působí v ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, na odloučeném pracovišti Pod Montací v Náchodě.

“Vedu odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov – ZŠ Pod Montací v Náchodě.

Baví mě přicházet na to, jaké konkrétní kroky můžeme dělat pro to, aby dětem i učitelům bylo ve škole dobře. Například se učíme konkrétně pojmenovat, co mi vyhovuje, co mi vadí, a pokud mi něco nevyhovuje, tak jak to potřebuji jinak. Na tom se dá stavět další komunikace a rozhodování, v čem ostatním mohu vyjít vstříc a v čem už nechci. Vyžaduje to častý trénink, protože k otevřené komunikaci bez urážení se a osočování nás nikdo nevedl a máme k ní ve společnosti ještě kousek cesty.

Mým snem je odbourávat porovnávání a soutěžení. Aby vzdělávání a učení přinášelo i radost a spolužáci a kolegové si byli vzájemně inspirací naučit se něčemu novému, ne zdrojem obav, že někdo umí něco lépe než já. Aby učení se od sebe navzájem bylo přirozenou součástí života.

Důležité je pro mě budování bezpečného prostředí, kde každý může bez obav sdílet, co se mu daří, co se mu nedaří a co prožívá. Kde chyba je přirozenou součástí učení. Učíme se vyjadřovat svůj názor a své potřeby tak, abychom tím neubližovali.

Při procesu učení vidím jako důležité pojmenovat cíl, vyhodnotit, kde se nacházím a naplánovat si kroky, které mi pomohou cíle dosáhnout. Tento kouzelně jednoduchý proces bych chtěla, aby děti uměly přenést do jakékoli oblasti života.

Vidím jako velmi přínosné sdílet naše zkušenosti a systém fungování naší školy s dalšími školami. Aby byl stále živý. Pravidelně zveme kolegy z dalších škol na stáže k nám. Získáváme tak cennou zpětnou vazbu. Sami se jezdíme inspirovat do jiných škol.

Program Začít spolu byl první program, který mě zaujal a který šel snadno implementovat do běžné výuky. Zásadní mi přijde práce v centrech aktivit. Práce v centrech přináší spoustu situací, ze kterých se můžeme učit. Mezi dětmi vznikají konflikty, nedorozumění, nebo naopak vzniká pocit sounáležitosti, společné práce. Při reflexi a hodnocení práce děti popisují, co se stalo, co prožívaly, co by příště udělaly jinak, co by jim pomohlo. S touto následnou reflexí je to jedinečná příležitost, jak se mohou učit řešit konflikty a nedorozumění, vnímat jeden druhého. Zjišťovat, že každý situaci může prožívat jinak a není to špatně. Pro mě jsou to zásadní dovednosti do života.”

Více informací o soutěži a nominacích se dozvíte na webu GTP CZ.