Měníme osnovy

Právě dnes startuje kampaň Měníme osnovy s cílem vzbudit zájem rodičů a širší veřejnosti o změny rámcového vzdělávacího programu (RVP). Kampaň bude plánované změny komunikovat tak, aby jim rozuměli lidé napříč společností s důrazem na to, že je tato změna nezbytná. Cílem změny vzdělávacího programu je totiž, aby výuka děti lépe připravila na život a rozvíjela u nich pozitivní vztah k učení, což bude mít velký přínos pro budoucnost nás všech.

Kampaň podporují ambasadoři z řad odborné veřejnosti, světa kultury a businessu, kteří se postupně představí formou krátkých videospotů.
Projekt Měníme osnovy vznikl pod záštitou nadace Blížksobě, dalšími zakladateli jsou NPI, Nadace České spořitelny, Akademie SOFA nebo realizační agentura DFMG a obsahovými partnery vedle Unie rodičů a ČT edu je také SbS ČR.

Jako partneři projektu přinášíme zkušenosti ověřeného vzdělávacího konceptu Začít spolu, který již desítky let navrhované změny rámcových vzdělávacích programů realizuje v praxi svých škol. Aktivita dětí a posilování jejich kompetencí spíše než předávání hotových informací je v programu Začít spolu přirozená věc. Nabídku partnerství v kampani jsme přijali rádi také z důvodů, že mezi naše hlavní pilíře patří partnerské vztahy všech aktérů ve vzdělávání a úzká spolupráce s rodinami dětí/žáků.

Projekt představuje úvodní video.

Slavnostní křest kampaně za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka proběhne 10. 10. 2023 v prostorách Opero v Praze.