Nabídka stáží

Naše člentsví v mezinárodní síti International Step by Step Association (ISSA) nám umožňuje pravidelně, již 15 let, organizovat a
spoluorganizovat zahraniční návštěvy, které slouží zejména jako inspirace dobrých příkladů praxe.

Aktuálně vyhlašujeme nové stáže s možností financování z prostředků Šablony III.


SbS ČR má zahraniční stáže akreditované v rámci DVPP (MSMT – 25677/2018-2-806) v rozsahu 40 hodin.
Každá stáž má jasnou strukturu a program vycházející z unikátní metodiky zahraničních stáží, která zahrnuje dokumentaci pro vlastní akvity během stáže a pro výstupy z pozorování. Jedná se např. o pozorovací archy pro oblast komunikace, výchovně vzdělávacích strategií, učebního prostředí, spolupráce s rodinou, plánování, hodnocení. Podstatnou součástí stáže je reflektování pozorované pedagogické praxe a diskuse s pedagogickými týmy navštívených školských zařízení.
Zapojení do mezinárodní sítě škol, které navíc sdílejí stejné hodnoty a principy ve vzdělávání a mají jasně pojmenovaný standard kvality práce učitele (Kompetentní učitel 21. století), dávají realizátorovi záruku pro výběr škol s kvalitním, konstrukvisticky orientovaným vzdělávacím programem.

Tuzemská nebo zahraniční zkušenost ve školách s inspirativní praxí je výrazný motivační prvek, který velmi často vede k odstartování změn ve vlastní pedagogické práci. Zorganizovali jsme více než 15 zahraničních stáží do zemí EU díky finančním prostředkům operačních programů ESF OP VK a OP VVV. Více o našich zkušenostech s realizací stáží se dozvíte zde.

V případě Vašeho zájmu o zahraniční stáž vyplňte, prosím, tento formulář.