Nakopněte svoji školu

Step by Step ČR vás zve do Litomyšle na festival vzdělávání Nakopněte svoji školu. Již 5. ročník se koná 26. – 28. února 2023 na Zámeckém návrší v Litomyšli. Jako partner akce chceme podpořit záměr organizátorů vytvořit prostor pro témata inovací ve vzdělávání.

Nakopněte svoji školu je třídenní festival, který nabízí přednášky, workshopy a semináře, zaměřené na inovace ve výuce, rozvoj pedagogických dovedností nebo zlepšování prostředí ve školách. Účastníci mají příležitost získat nejen nové nápady a zkušenosti od kolegů pedagogů, ale také zajímavé pohledy od odborníků z jiných oborů. Obsah je určen především pro učitele a ředitele základních škol a zástupce dalších vzdělávacích organizací. Festival ale může zaujmout i rodiče a veřejnost. Více informací k festivalu najdete na www.nakopnetesvojiskolu.cz.

Na festivalu nenajdete workshop, který by prezentoval program Začít spolu jako celek, ale jsou tam workshopy, které ukazují dobrou praxi programu v kontextu daného tématu:

  • Jana Schierlová s Kamilou Burešovou – Triády
  • Hana Májková, Tereza Bedřicha Veselá – centra aktivit (přímo v praxi v ZŠ ŠKOLAMYŠL)
  • Ve ŠKOLAMYŠLI, která realizuje program Začít spolu, poběží celkem 7 workshopů. Další workshopy budou mít Radka Renzová, Zdeňka Němcová, Pavla Sobotková, Božena Hanusová a Juliana Winklerová.
  • Kamila Zemanová ze ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou má workshop pro ředitele na téma klima školy.
  • Pavla a Michal Vybíralovi – lektoři, kteří s programem Začít spolu v ČR začínali.

Prezentaci programu Začít spolu na místě zastřeší zejména zkušená metodička Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.. K dispozici zde budou také informační materiály o programu a zhlédnout zde můžete také nový videospot.