Nové ZaS centrum – MŠ Řestoky

S novým rokem 2024 otevíráme ZaS centrum MŠ Řestoky. To se stane 13. metodickým centrem Začít spolu a prvním takovým místem v Pardubickém kraji s cílem poskytovat odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, jejich sdílení a společné učení.
Státní mateřská škola Řestoky propojuje program Začít spolu s konceptem učení venku a díky ukázkové přírodní zahradě se věnuje také environmentální výchově.
To vše je zásluha pedagogů, včetně provozních zaměstnanců MŠ pod vedením ředitelky Dagmar Krčilové, která byla po 20 letech ve vedení školky oceněna cenou Gustava Habrmana jako Učitelka roku 2022 Pardubického kraje v kategorii Mateřské školy.

Dáša Krčilová vysvětluje: „Pustili jsme se do vytváření přírodní zahrady a současně jsme začali pracovat v programu Začít spolu. A najednou se ukázalo, že obojí spolu dokonale kooperuje a propojuje se naprosto přirozeným způsobem. Prostředí školní zahrady umožňuje přenášet vzdělávání co nejvíce ven.“
Program Začít spolu tu funguje již 10 let a daří se vzdělávat i veřejnost. Rodiče informace předávají dalším generacím a do dění kolem školky jsou zapojené celé rodiny. Ve školce probíhá vzdělávání pedagogů – Dny ve třídě Začít spolu, prohlídky školní zahrady, sdílení zkušeností. Pořádá se zde podzimní a jarní kurz Začít spolu.
Není proto překvapením, že MŠ Řestoky patří mezi tzv. “success stories” programu Začít spolu. Celý příběh si můžete přečíst ZDE.

V novém ZaS centru bude své zkušenosti předávat ustálený spolupracující tým pedagogů MŠ Řestoky. Všechny paní učitelky absolvovaly kurz Začít spolu v plném rozsahu a vlastní zlaté certifikáty “Učitelka Začít spolu”.
ZaS centrum MŠ Řestoky plánuje volit témata setkávání vhodná nejen pro učitele pracující v programu. Nabídka akcí bude cílena na pedagogy předškolního vzdělávání, ale také bude reagovat na poptávku a zvát i externí odborníky.
Zkušený tým chce navázat na své předchozí aktivity a práci s místní komunitou. Výměnu zkušeností a vzájemné obohacování považuje za důležitou přidanou hodnotu ZaS centra.
Centrum vzniká za podpory Step by Step ČR, Nadace České spořitelny a MAP ORP Chrudim.

Webovou stránku nového ZaS centra naleznete na webu Začít spolu na stránce ZaS center anebo přímo ZDE.

Zdroj fotografií: Fotoarchiv MŠ Řestoky