NOVINKA: tuzemské stáže

Nabízíme vám jedinečnou příležitost poznat program Začít spolu ve větším detailu v autentickém prostředí MŠ / ZŠ. Nyní máte možnost zúčastnit se pilotního projektu, který vznikl na základě zájmu pedagogů o stáže v ČR.

Tuzemskou stáž je možné hradit ze šablon OP JAK (1. II/8 nebo 7).

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO
všem učitelům/kám MŠ / ZŠ, pracovníkům ve vzdělávání a dalším osobám, které mají zájem o vzájemnou inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení zkušeností v průběhu stáže.

ANOTACE:
Seznámení s programem Začít spolu formou dvoudenní (MŠ) a tříděnní (ZŠ) stáže přímo ve škole, která má s realizací programu dlouhodobé zkušenosti.

ANOTACE MŠ: Budete mít možnost strávit dva dny pozorováním práce vyučujících a zažít spolu dětmi ranní úkol, volné hry, průběžnou svačinku, ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, hodnotící kruh a pobyt venku.

ANOTACE ZŠ: Strávíte tři dny pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu.

Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Každý den po pozorování ve třídě proběhne reflexe a diskuze nad vybranými tématy.

Součástí tuzemské stáže je také úvodní seznámení s programem Začít spolu, s jeho filozofií, historií a principy. Po celou dobu stáže Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR. Po ukončení stáže vám budeme i nadále k dispozici formou metodické podpory při zavádění programu Začít spolu do vaší vlastní praxe (4 hodiny osobní či online konzultace).

Více informací najdete v NABÍDCE jednotlivých kurzů:

  1. MŠ Čeladenská Beruška, 24. – 25. 5. pro 3 osoby, metodička: Bartošová Jana
  2. ZŠ Louňovice pod Blaníkem, 7. – 9. 6. pro 5 lidí, metodička: Filipová Eva
  3. 1. ZŠ Plzeň, 22. – 24. 5. pro 5 lidí, metodička: Kreislová Zdenka