Novoroční lektorské setkání

První letošní setkání lektorské základny Začít spolu se uskutečnilo 20. a 21. ledna v Tálském mlýně ve Žďáru nad Sázavou.

Součástí programu bylo společné učení na téma responzivní výuka v prostředí základních i mateřských škol pod vedením metodičky Anny Babanové, která nám respozivní výuku přiblížila pomocí center aktivit “Druhé Vánoce”.

Následovalo plánování a hodnocení v programu Začít spolu, pozvání na chystané vzdělávací kurzy a práce s podklady k programu. Mezi materiály samozřejmě nechyběla tzv. “Duhová kniha” Kompetentní učitel 21. století – mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, určující pro kompetenční mix moderního učitele či učitelky. Setkání vedly také zkušené metodičky a lektorky programu – Jana P. Kargerová, Věra V. Krejčová, Diana Roubová, Mirka Škardová a program akce zastřešila odborně i manažersky ředitelka SbS ČR, Iveta Pasáková.

Věnovali jsme se také zdokonalování konceptu základních kurzů Začít spolu, a to jak v obsahové, tak organizační rovině. Řešili jsme návaznost 1. a 2. části, návaznost na další rozvíjející kurzy, formáty, které se v kurzech objevují (online konzultace, dny ve třídě) a další praktické aspekty. Novinkou pro učitele/ky bude možnost získání certifikátu UČITEL/KA ZAČÍT SPOLU, a to po absolvování základního kurzu v plném rozsahu.

Program akce byl nabitý, ale našli jsme i prostor pro sdílení, neformální setkání a nakonec také návštěvu historického areálu Zelené hory.