Nový projekt na podporu včasné péče

Nadace Nadace ČS schválila grantový projekt SbS ČR v rámci Platformy pro včasnou péči: Podpora trvalé změny na Chomutovsku. Včasnou péčí se rozumí práce s dětmi ve věku do osmi let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. V Česku stále tisíce dětí nechodí do mateřských škol, nejsou připraveny na školu a ze školní docházky vypadávají. Pandemie situaci dále zhoršuje.

Projekt se zaměřuje na meziresortní spolupráci aktérů včasné péče na Chomutovsku. Cílem je nastavit systém koordinované spolupráce mezi vybranými subjekty státní správy, pracovníků škol a sociálních služeb. Chtěli bychom tak dosáhnout “obroušení” hran mezi jednotlivými aktéry, aby výsledkem bylo větší zaměření na celkový wellbeing malých dětí ze sociokulturně a ekonomicky ohrožených rodin.

Step by Step ČR dlouhodobě  pomáhá vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v ČR. V minulosti jsme pod záštitou organizace ISSA realizovali řadu projektů zaměřených na rovné příležitosti pro romské děti,  v nichž jsme se soustředili nejen na práci s dětmi a učiteli, ale také s rodinou a komunitou. SbS ČR je také  jediným držitelem licence na metodu Wanda určenou ke skupinovým reflexím ve školním  prostředí a disponuje vyškolenými facilitátory. 

Region Chomutovsko máme dobře zmapovaný díky působení naší metodičky a mentorky, Diany Roubové, která je zapojená do Platformy včasné péče OSF. V regionu provedla dotazníkové šetření, zaměřené na podporu znevýhodněných dětí na půdě  MŠ a ZŠ. Z průzkumu získala stěžejní informace pro zacílení systémových změn.

Více o Platformě za včasnou péči se dozvíte na stránce Nadace OSF a Nadace ČS.