Oceněná Jana Bartošová

Další lektorka programu Začít spolu získala významné ocenění. U příležitosti Dne učitelů vyli oceněni výjimeční pedagogové v Moravskoslezském regionu a Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost získala Bc. Jana Bartošová, lektorka Začít spolu a ředitelka mateřské školy Čeladenská beruška.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny vysvětlil, že hodnotící komise u nominovaných pedagogů posuzuje například publikační a metodickou činnost, projektové vyučování, zapojování do mezinárodních programů, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků.

Jana Bartošová zapojuje mateřskou školu do mnoha mimoškolních aktivit a podílí se na společenském dění obce Čeladná. Škola se stala jedním
z 12 metodických center v ČR vzdělávacího programu Začít spolu a je zapojena do mnoha projektů. Mimo jiné navázala spolupráci se Senior Clubem Čeladná, kde senioři docházejí do mateřské školy za dětmi za společnými aktivitami. Během působení paní Jany Bartošové ve funkci ředitelky mateřské školy se neustále zlepšuje vybavení a podnětné prostředí pro vzdělávání a hry dětí.

Janě gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěšných projektů v regionálním ZaS centru Čeladenská beruška.

Foto z ocenění pedagogů, zdroj: Moravskoslezský kraj