Poděkování učitelkám z pořadu UčíTelka

Sledovali jste online vyučování v České televizi?

Od 16. března do 19. června vysílala Česká televize unikátní pořad s online výukou pro žáky prvního stupně.

Zdroj: Česká televize, pořad UčíTelka

Měli jste příležitost setkat se s paní učitelkami, které při výuce využívají základní principy vzdělávacího programu Začít spolu, jako je individualizace a orientace na dítě, učení v souvislostech, propojení s reálným životem a práce s chybou jako užitečným nástrojem učení.

Na televizní obrazovce se objevily Veronika Dobrovolná, Kateřina Vrtišková, Magdalena Málková, Veronika Svobodová a další. 

Děkujeme za jejich nasazení a oceňujeme rychlou reakci a spolupráci České televize a MŠMT, díky níž tento projekt vznikl.