Podpořte ZaS centrum Chomutov

30. listopad je Světový den štědrosti a dobrých skutků, tzv. Giving Tuesday. Při této příležitosti představujeme nový projekt ZaS centra Chomutov, který má přesah do více oblastí. Kromě vzdělávání zasahuje do sféry komunitní a sociální.

Pomozte nám podpořit chod metodického centra, které představuje Bc. Diana Roubová, metodička programu Začít spolu, na portálu Darujme.cz.

ZaS centrum v Chomutově je zatím jediné centrum, které funguje samostatně bez zázemí školy nebo školky. Činnost tohoto centra totiž kromě vzdělávacího programu Začít spolu přesahuje do dalších oblastí a věnuje se otázkám sociálním a komunitním. Současně realizuje projekt Podpora trvalé změny na Chomutovsku, který propojuje hlavní aktéry včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem. Podpora trvalé změny využívá zejména dva ze základních principů programu Začít spolu – inkluzi a spolupráci s rodinou, které jsou pro podporu vzdělávání v regionu klíčové.

Jsme přesvědčeni o tom, že každé dítě si zaslouží naplno rozvinout svůj potenciál a mít radost z učení.
Děkujeme za jakoukoli podporu.

Krátké video s Dianou Roubovou můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu ZDE.