Pozvání do metodického centra v Kutné Hoře

Kutnohorsko má nové metodické centrum. Vzniklo v rámci projektu Eduzměna, kde jsme jedním z hlavních obsahových partnerů. Metodické centrum v Kutné Hoře bude zaměřené na integrovanou tematickou výuku (ITV) a jednotlivá setkání povedou lektorky programu Začít spolu – Mgr. Barbora Heřmanová (letošní vítězka Global teacher prize ČR) a Mgr. Kamila Burešová (semifinalistka GTP ČR). 

Ve školním roce 2021/22 zde proběhne série setkání, zaměřených vždy na jednu ze složek Integrované tematické výuky (ITV). Obsah každého setkání je rozdělen do dvou bloků. 

  • V 1. bloku vyhodnotíme, co jsme v praxi z předešlého setkání zavedli, na co jsme narazili a co je třeba ošetřit, budeme sdílet a vzájemně se učit z konkrétních materiálů nebo zkušeností od účastníků z jejich praxe.
  • V 2. bloku se zaměříme na novou složku ITV (konkrétní ukázky ze tříd lektorů, vlastní prožitek) a naplánujeme, jak danou složku zavést nebo podpořit v našich třídách. 

Do metodického centra jsou srdečně zváni všichni z ORP Kutná Hora, kdo se zajímají o integrovanou tematickou výuku anebo program Začít spolu. Témata a termíny jednotlivých setkání najdete na stránce projektu Eduzměna ZDE, kde je také registrační formulář na akce centra.

Můžete se těšit na tato témata, která zvolili sami pedagogové na základě svých zkušeností a potřeb:

  1. Výuka v podnětném prostředí
  2. Atmosféra důvěry ve třídě
  3. Aplikační úkoly s možností výběru
  4. Zpětná vazba a reflexe
  5. Smysluplný obsah s cílem propojit více předmětů
  6. Spolupráce
  7. Ohlédnutí za školním rokem s ITV

První setkání proběhne 23. září od 15 do 17 hodin na téma “Výuka v podnětném prostředí” v Centru regionální podpory vzdělávání v Barvířově domě v Kutné Hoře.

Eduzměna vstoupila na Kutnohorsko před dvěma lety, aby zde odstartovala unikátní proměnu vzdělávacího systému. Během pěti let chce zmapovat situaci na všech místních školách a s pomocí odborníků navrhnout kroky, které mají zlepšit nejen gramotnost dětí, ale také je nadchnout pro vzdělávání tak, aby je škola bavila a chodily do ní rády. Vše, co se během pilotáže na Kutnohorsku osvědčí, se má následně přenést do dalších regionů v České republice.