Pravidelná tematická setkávání s metodičkami

Nabízíme pravidelnou příležitost k setkávání učitelů a učitelek Začít spolu. 

V roce 2020 jsme pro vás připravili nový typ služby, při níž nabízíme v pravidelných časech prostor k setkávání, sdílení a prozkoumávání témat týkajících se programu Začít spolu. Setkání moderují metodičky programu Začít spolu. 

Setkání realizujeme vždy první a poslední středu v měsíci, v čase od 14 do 17 hodin v kanceláři Step by Step ČR, Ortenovo nám. 12, Praha 7.

První středy v měsíci budou věnovány tématům mateřských škol, poslední středy v měsíci základním školám. 

Kapacita každého setkání je omezená na 8 míst .

Na setkání  je potřeba se  přihlásit  a uhradit poplatek 300 Kč

Naše setkání zahajujeme od února 2020 a budeme se věnovat následujícím okruhům:

ÚNOR

5. 2. MŠ – Ranní kruh – dobrý start do nového dne a motivace k dalšímu učení. Co když se to ale nedaří? Co nám naopak funguje? Jak máme ranní kruh pojatý?

26. 2. ZŠ – Ranní kruh – dobrý start do nového dne a motivace k dalšímu učení. Co když se to ale nedaří? Co nám naopak funguje? Jak máme ranní kruh pojatý?

BŘEZEN

4. 3. MŠ – Ranní úkoly – Kde brát stále novou inspiraci? Jaké typy ranních úkolů pro děti připravujeme? Jak s nimi pracujeme?…

25. 3. ZŠ – Ranní zprávy – Kde brát stále novou inspiraci? Jaké typy ranních zpráv pro děti připravujeme? Jak s nimi pracujeme? …

DUBEN

1.4.  MŠ – Jak sladit  strukturu dne Začít spolu s běžným provozem v MŠ? 

Jaké možnosti máme? V jaké časové a organizační struktuře ve své třídě pracujeme? Jak vyladit/podpořit/ zachovat principy učení Začít spolu v rámci provozu školky? Budeme vycházet z individuálních zkušeností a hledat možné způsoby organizační struktury pro maximální podporu výuky v souladu se Začít spolu.

29. 4. ZŠ – Jak zohlednit strukturu dne Začít spolu v rozvrhu školy? 

Jaké možnosti máme? V jaké časové a organizační struktuře ve své třídě pracujeme? Jak vyladit/podpořit/ zachovat principy učení Začít spolu v rámci rozvrhu celé školy? Budeme vycházet z individuálních zkušeností a hledat možné způsoby organizační struktury pro maximální podporu výuky v souladu se Začít spolu.

KVĚTEN

6. 5. MŠ – Plánování do center aktivit – Jak si užít neděli jinak než plánováním CA? Jak si zjednodušit a zároveň zefektivnit svoji práci? Připomenutí 5ti základních principů plánování do center aktivit, jejich společné hledání v modelové přípravě + možnost vzájemné inspirace vlastním zpracováním témat do CA.

27. 5. ZŠ – Plánování do center aktivit – Jak si užít neděli jinak než plánováním CA? Jak si zjednodušit a zároveň zefektivnit svoji práci? Připomenutí 5ti základních principů plánování do center aktivit, jejich společné hledání v modelové přípravě + možnost vzájemné inspirace vlastním zpracováním témat do CA.

ĆERVEN

3. 6. MŠ – Reflektivní kruh a sebehodnocení – Jak a z čeho všeho se dozvídáme o učení dětí? Jak to zjišťujeme? Jak s těmito informacemi/ zjištěními dále nakládáme? Jaké možnosti formativního hodnocení dětem dáváme? 

24. 6. ZŠ – Reflektivní kruh a sebehodnocení – Jak a z čeho všeho se dozvídáme o učení dětí? Jak to zjišťujeme? Jak s těmito informacemi/ zjištěními dále nakládáme? Jaké možnosti formativního hodnocení dětem dáváme? 

ZÁŘÍ

2. 9. MŠ – Podnětné prostředí  – Co to v praxi znamená podnětné a připravené prostředí pro učení? Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí nebo spíše vytváříme designové koutky a „obýváčky“ plné nejrůznějších hraček a pomůcek? 

23. 9. ZŠ – Podnětné prostředí  – Co to v praxi znamená podnětné a připravené prostředí pro učení? Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí?