Reportáž z Dánska

Přinášíme slíbenou reportáž o stáži SbS ČR v Dánsku. Díky vyprávění účastníků výpravy a sdílení jejich „AHA momentů“ máte možnost nahlédnout do zákulisí dánského vzdělávání a dozvědět se více o tom, proč tzv. „well-being“ v Dánsku nepovažují za luxus, ale za životní styl.
O své zážitky a fotodokumentaci se s námi podělily zejména dvě kolegyně – Mgr. Markéta Švecová – projektová koordinátorka Step by Step ČR, která v Dánsku strávila semestr na střední škole, a Bc. Dagmar Krčilová – lektorka Začít spolu a ředitelka MŠ Řestoky, kde vybudovala Ukázkovou přírodní venkovní učebnu.

Stáž proběhla v termínu 26. 9. – 1. 10. 2021 a jejím centrem bylo město Odense na ostrově Fyn. Stáže se zúčastnilo 15 pedagožek a ředitelek mateřských škol a jeden učitel a metodik prevence ze střední odborné školy pedagogické. Odbornou garantkou stáže byla metodička Začít spolu Věra Váňová Krejčová.
Během stáže jsme navštívili 4 předškolní zařízení, z toho 2 veřejné a 2 tzv. svobodné ve městech Odense a Glamsbjerg. Podívali jsme se také do dvou svobodných základních škol. Úvodní přednášku o systému dánského školství se zaměřením na předškolní péči nám udělala Thinne Nielsen z organizace DLO, zastřešující předškolní péči v Dánsku. Jeden den s námi strávil Peter Bendix Pedersen, předseda dánské asociace pro svobodné vzdělávání, který nám přiblížil filosofii a historii svobodných škol. Ve čtvrtek jsme navštívili fakultu pedagogických a sociálních studií na místní univerzitě UCL. O studiích na fakultě nám řekla a po kampusu nás provedla paní Heather Dawn Johnassen, která se nám hodně věnovala a nabídla nám spolupráci ve smyslu vyslání dánských studentů do našich školek na zahraniční praxi. Teoretické povídání nám hezky doplnilo rámec toho, co jsme měli možnost vidět v praxi.

Markéta Švecová zachytila své postřehy z návštěvy Dánska a my je sdílíme…

Linka, která se táhla celým týdnem, bylo vzdělávání ovlivněné přístupem z perspektivy dítěte a téma wellbeingu, které je v Dánsku všudypřítomné. Heather nám řekla: „Pro nás není well-being luxus, pro nás je to způsob života.“ A doplnila: „Dánsko má velmi omezené nerostné bohatství, ale naše bohatství jsou lidé, do kterých investujeme.“ V Dánsku jsou běžné jesle. Každá školka, kterou jsme navštívili, měla jednu třídu pro děti od 0 do 3 let. Děti jsou v jeslích zpravidla od 10 měsíců věku. Celou dobu je kladen velký důraz na to, aby se každé dítě cítilo v bezpečí a přijaté, aby mělo své místo ve skupině a mělo pocit, že do prostředí, ve kterém tráví hodně času, patří. Bere se hodně ohled na individuální potřeby. Byli jsme třeba svědkem toho, jak učitelka vzala 4 děti zvenku do třídy a ředitel nám vysvětlil, že mají nižší práh citlivosti na delší pobyt venku ve větší skupině a mají pak tendenci být rozrušené. Učitelka je tedy vzala dovnitř a nabídla jim na výběr ze dvou činností, aby se děti zklidnily. Obecně využívají velmi málo hraček, během Covidu prý zjistili, že je to opravdu lepší bez nich. Protože museli pořád všechno desinfikovat, strčili to prostě do sklepa a většinu času trávili venku. Tam zjistili, že děti se mnohem lépe soustředí, spolupracují, jsou zvídavější, vynalézavější a taky spokojenější. Občas teď vytáhnou ze sklepa jednu krabici, děti si hračky užijí a pak je zase obměňují.
Školky jsou obecně velmi jednoduše zařízené s minimem nábytku a vybavení. Velký důraz je kladený na pobyt venku. Každá školka měla výbornou zahradu, vždycky částečně neupravenou s různými skrýšemi, lesíky a bunkry, terén byl hodně členitý. Vybavení se nepřizpůsobuje dětem ve smyslu malé židle apod. Upravuje se dospělácký nábytek tak, aby ho pohodlně mohly používat děti, tzn. z jedné strany stolu se přidá stupínek, aby na jedné straně mohli pracovat dospělí a na druhé děti. Záchůdky mají jednoduché přepážky, aby děti měly soukromí. Vnitřní prostor nebývá velký, využívají se sklápěcí stoly atd. Obecně si tam nepotrpí na nějaký přílišný a na odiv dávaný luxus a přebytek čehokoli. Na nepořádek, který se přinese zvenku, se během dne moc nehledí. Děti často pracují s ohněm, sekají dříví, vaří nebo dokonce zpracovávají společnou úrodu, lezou a šplhají po výškách. Dbá se na to, aby děti věděly co a jak se bude během dne dít a s kým budou trávit čas pomocí různých tabulí a vizuálních pomůcek. Složení tříd se sice většinou uzpůsobuje podle věku, ale i podle toho, jak spolu děti vycházejí a jak si rozumí s konkrétními dospělými.
Velký ohlas měly u naší výpravy akustické panely. Všimli jsme si, že všude na stropech mají dřevotřískové desky a zjistili jsme, že je to standardní opatření proti hluku, opět kvůli tomu, aby dětská nervová soustava nebyla vystavována přílišnému množství rušivých podnětů. Dány naše udivení velmi překvapilo. 🙂


Podle nového rámcového vzdělávacího plánu je hodně kladen důraz na jazyk, děti jsou každý rok přezkušovány. V rámci plánu mají 6 hlavních oblastí, kterým se věnují v každém tématu, které dělají. V jeslích mají 3 děti na dospělého, ve školce 6 dětí na dospělého. V jedné školce nám dokonce ukazovali hodně promyšlený plán na každý den, kdy každý dospělý měl během dne na starosti konkrétní úkoly jako je pomoc v koupelně a na záchodě, pomoc s převlíkáním, chystání jídla, úklid atd. Odpadlo tak zadávání jednotlivých úkolů konkrétním lidem během dne, prostě na to měli rozpis.
Děti mají většinou dost svobody ve výběru toho, čemu se budou věnovat, společné dopolední aktivity mají, ale není výjimkou, že děti se pohybují individuálně po školce. V jedné měli i postýlku na odpočinek během dne.
Velký zážitek byla návštěva univerzity UCL, kde měli studenti k dispozici například obrovský ateliér, PlayLab, který měl simulovat prostředí školky, velké venkovní zázemí s ohništěm a nářadím, kde studenti dělali a prožívali to, co děti během běžného dne ve školce.

Obecně Dánové hodně pracují na posílení individuální osobnosti, sebedůvěry a svobody, ale zároveň kladou důraz na spolupráci a fungování v rámci celku, a to je v celém systému vzdělávání i v celé společnosti hodně cítit.
Předseda asociace, který jedná s ministry a setkává se s dánským princem, nám vařil kávu, ředitel jedné školy nás přivítal v zástěře a pomáhal nám servírovat jídlo. Než jsme pochopili, že je to ředitel, spousta lidí mu stihla pochválit oběd. 🙂 Nikdo si na nic nehraje, všichni jsou ochotní a milí, vždycky připravení pomoci, rádi se dělí o to, co dělají. I cizinec si připadá přijatý a jako někdo, na kom záleží. Ne nadarmo jsou asi Dánové považováni za jeden z nejšťastnějších národů na světě.
Odense je rodné město Hanse Christiana Andersena, poslední den jsme navštívili jeho nově zrekonstruované muzeum a rodný dům. Expozice byla hodně vizuální a interaktivní.

Také Dáša Krčilová shrnuje své zkušenosti.

Věra Váňová Krejčová a Dáša Krčilová testují Baltské moře

Krom několika věcí, které chci změnit v oblasti spolupráce s rodiči (vybavení víceúčelovým nábytkem, vestavba přepážek na toalety dětí pro jejich soukromí), mě oslovil minimalismus při vybavení tříd hračkami. Takže vyčistíme police v CA od pomůcek a hraček na minimum a budeme pomůcky častěji vyměňovat. Vzdělávání v dánských školkách, které jsem měla možnost vidět, probíhalo ve venkovním prostředí, k čemuž podle slov dánských pedagogů hodně pomohla pandemie. V téhle oblasti jsem se utvrdila, že jdeme stejnou cestou. Ve vzdělávání je kladen důraz na dítě, plně se respektuje jeho tempo a potřeby. Tenhle aspekt převažuje nad výkonem, počtem aktivit. Pohoda, klid, důvěra, úsměvy, učitel pozoruje, netlačí.
Další AHA moment bylo vzdělávání ve Svobodné škole, systém dělení tříd, učebních bloků, delších přestávek s pobytem venku a pohybem. Také možnost žáků nenastoupit hned po 8. třídě na střední školu, ale dát si roční pauzu, rozmyslet se, jaký obor studia si vybrat, zdokonalovat se ve svých zájmech a bydlet v komunitě s ostatními žáky v domečcích v areálu školy. Ve městě a na ulicích jsem potkávala usměvavé lidi, spoustu z nich na kolech. Město je protkané sítí cyklostezek a na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že se dá po městě pohybovat na kole bezpečně. Potkávala jsem mnoho sportujících lidí, často staršího věku, kteří se podle řeky pohybovali rychlochůzí nebo běhali. Ve městě je vytvářen veřejný prostor pro spokojený život lidí napříč generacemi, je tu množství parků, dětských hřišť, sportovišť, veřejná sauna a plovárna zdarma pro všechny – program podporovaný státem pro podporu zdravého životního stylu, prevenci před nemocemi. Statní politika podporuje kvalitní přípravu budoucích učitelů, jak jsme viděli na univerzitě UCL (University College Lillebaelt). Well-being, to je pro mě dánské školství i Dánsko jako takové.

Díky všem účastníkům naší výpravy za spolupráci a skvělou atmosféru. Nám nezbývá než doufat, že se tahle zkušenost promítne do naší české reality.

Zde ještě malá inspirace – video o dánských školkách.