Reportáž ze stáže ve Finsku

Další zahraniční stáž pro pedagogy ZŠ zamířila v termínu 8. – 13. května 2022 do finských Helsinek. Součástí programu byly návštěvy vybraných škol, ale také výprava na Finský hrad Suomenlinna a společná večeře s degustací finských specialit.

Do prvního dne stáže zasáhla stávka učitelů a dalších profesí ve státním sektoru. Díky ředitelce školy Jupperin, paní Pi Yli Penttila, měla naše skupina možnost seznámit se také s aktuálními problémy finského školství a nahlédnout na otázky vzdělávání z jiné perspektivy.

Od druhého dne stáže již probíhaly náslechy ve školách za přítomnosti dětí a pedagogického sboru. Skupina navštívila školu Jupperin Espoo, soukromou waldorfskou školu Espoo Steinerschool a také prvostupňovou školu Kaleva. Všechny školy poskytují školákům bezplatné vzdělávání i všechny pomůcky a stravování, propracovaný sociální systém zajišťuje ve školách také psychologa, sociálního pracovníka, zdravotníka a speciálního pedagoga. Dětem je dáno více volnosti a svobody, ale současně jsou aktivně zapojeny do procesu učení a přebírají více zodpovědnosti, což plně koresponduje s principy programu Začít spolu.

Školní docházka začíná v sedmi letech a první stupeň je od 1. do 6. třídy, přičemž třídní učitel má možnost si zvolit třídu. Nejen v tomto směru zde funguje kolegiální spolupráce, neboť učitelé se navzájem zastupují v odborných předmětech podle toho, který z nich má v daném předmětu lepší kompetence.

Účastníci stáže diskutovali v rámci reflexe mnoho pozitivních aspektů, které ve školách zaznamenali a které by rádi přenesli i do svých škol. Mezi inspirativní náměty patří např. organizace rozvrhu v rámci bloků, kde je větší prostor pro integrovanou tematickou výuku, více formativního hodnocení na úkor známkování a zejména individualizace a podpora silných stránek dětí místo upozorňování na chyby a problémy. V případě problémů s učením se učitelé žáka snaží maximálně podpořit, a to napříč celým pedagogickým sborem, aby dítěti umožnili posílit zdravé sebevědomí.

V tomto směru nás zaujala prezentace o pozitivní pedagogice na waldorfské škole, kde tuto koncepci uplatňují při výuce a sledují její vliv na psychický a osobnostní rozvoj a zlepšení celkových výsledků dětí.

Obecně je podporována jakákoli snaha žáků se učit nebo se zapojit do mimoškolních aktivit, takže žáci nejsou limitováni přijímacím řízením, ale v případě nedostatečné kapacity se vytvoří nová místa, aby bylo každému zájemci umožněno se aktivity účastnit.

Společné prostory jsou vybaveny v duchu „well-being“ tak, aby se v nich žáci a učitelé cítili dobře, pamatují na relaxační zóny a pohodlné vybavení. Děti mají větší svobodu pohybu a často se učí venku. Účastnili jsme se vyučovací hodiny na téma „Co pro mne znamená příroda“, kdy žáci trávili v přírodě část výuky, aby zachytili svůj vztah k přírodě vlastními fotosnímky a následně ze snímků tvořili společnou koláž, sdíleli své prožitky a reflektovali své pocity.

Větší samostatnost se uplatňuje také ve školní jídelně, která funguje na principu samoobslužnosti. Školáci mají sice skromnější nabídku jídel, než v českých jídelnách, ale jídelníček je sestavený účelně a každý strávník si sestaví vlastní porci, kterou je reálně schopen sníst.

Své poznatky doplňuje také Mgr. Jana Sadilová z První jazykové základní školy Horáčkova v Praze 4:

„Finský úspěch nevyrůstá ze zázračných vyučovacích metod, ale spíš z atmosféry a z přístupu k dětem. Všichni dělají všechno. Přišli jsme do „měkké dílny“ a tam seděly holky u šicího stroje a šily si tepláky. V dřevodílně zrovna vyráběli lžíci do sauny na zchlazení kamenů. V hudební místnosti bylo 20 kytar, 20 kláves a plno dalších hudebních nástrojů, které děti mohly využívat. V jídelně si děti samy naberou jídlo a vše po sobě uklidí. Každou přestávku všechny děti chodí ven za každého počasí. Jen při teplotě -22 stupňů mají omezení. Byl to pro nás  ve Finsku dobře strávený, smysluplný čas, plný inspirace a sdílení.“ 

Organizace Step by Step ČR pořádá zahraniční stáže pro pedagogy již od roku 2013 do 11 zemí EU. Využíváme přitom odborné zkušenosti našich lektorů, členství v mezinárodní organizaci ISSA a možnosti financování stáže z prostředků Šablon III. a nově také Erasmus +. V případě zájmu o zprostředkování stáže můžete kontaktovat projektovou manažerku SbS ČR, Janu Schierlovou, e-mail: jana.schierlova@sbscr.cz, tel. +420 731 478 031.

Text a fotodokumentace: Dita Hrudová, SbS ČR