Reportáž ze stáže ve Slovinsku

Další zahraniční stáž pro pedagogy MŠ i ZŠ zamířila v termínu 19. – 24. května 2022 do slovinské Lublaně. Součástí programu byly návštěvy vybraných škol, ale také výprava na jezero Bled a společná degustace místních specialit.

Stáže se účastnilo 18 pedagogů, kteří navštívili mateřskou a základní školu v hlavním městě Lublaň, mateřské školy Otona Župančica hlásící se k programu Začít spolu – Mlinček a Oplotnica, mateřskou školu Bled u turisticky vyhledávaného jezera Bled a mateřskou školu Lítia.

Celou stáží nás provázela pohostinnost, srdečnost, otevřenost a zapálenost, slovinských pedagogů, prezentace slovinského školského systému a filosofie jejich přístupu ke vzdělávání, který je orientován na dítě a jeho potřeby na cestě vzděláváním.
V mateřské škole Bled jsme měli příležitost účastnit se školní oslavy u příležitosti výročí osamostatnění Slovinska, kdy se všechny třídy i s nejmenšími dětmi (od 11 měsíců) sešly ve venkovním areálu a účastnily se programu s písněmi a tancem v tradičním slovinském lidovém kroji. Byla to ukázka vedení dětí od nejútlejšího věku k vlastenectví a pocitu sounáležitosti. Jako bonus pro účastníky stáže byla procházka kolem překrásného jezera Bled a plavba lodí na ostrůvek, kde byla možnost ochutnat tradiční slovinský moučník Potica, což je závin s různými náplněmi, pečený v bábovkové formě.

Ve slovinských školkách a školách mají školní jídelny, které dětem připravují stravu během dne a v námi navštívených zařízeních se navíc zaměřovali na výběr potravin od regionálních dodavatelů a farmářů. Děti často jí ve venkovním prostředí, do kterého učitelé přenášejí i vzdělávací nabídku. Učí děti v přírodě a o přírodě, metodami, které jsou pro děti hrou, provázanou pohádkou, příběhem – například o slovinské postavičce Kekec. Vše plynulo bez důrazu na výkon, nenásilně, kdo se nechtěl aktivit účastnit, nemusel, zůstal u toho, co si vybral jako hru, do které se ponořil, nikdo jej z ní nevyrušoval. A pedagog pozoroval, vyhodnocoval, co nabídnout komu příště.
Naše zjištění jsme si zaznamenávali a reflektovali. Ze Slovinska si přivážíme spoutu drobných nápadů, lehkost a neusilování s pocitem velké podobnosti naší práce ve vzdělávání s programem Začít spolu.

Organizace Step by Step ČR pořádá zahraniční stáže pro pedagogy již od roku 2013 do 11 zemí EU. Využíváme přitom odborné zkušenosti našich lektorů, členství v mezinárodní organizaci ISSA a možnosti financování stáže z šablon OP VVV (šablona Zahraniční stáže), nových šablon OP JAK (šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání) i programů Erasmus+. V případě zájmu o zprostředkování stáže můžete kontaktovat projektovou manažerku SbS ČR, Janu Schierlovou, e-mail: jana.schierlova@sbscr.cz, tel. +420 731 478 031.