Setkání ředitelů Začít spolu

Vedení škol Začít spolu z celé ČR se sešlo v Mochově, aby společně se Step by Step ČR řešilo strategické cíle pro úspěšnou realizaci programu.

Dvoudenního setkání vedení MŠ a ZŠ se zúčastnilo 35 ředitelek, ředitelů a jiných zástupců z vedení. Ředitelky a ředitelé sdíleli své zkušenosti a diskutovali klíčové kroky k vytvoření dobrých podmínek a zajištění kvality programu na svých školách. Řešila se oblast personalistiky, vedení týmů, práce se zpětnou vazbou, spolupráce s rodiči, ale i organizačně-provozní a materiální podmínky, které s programem Začít spolu souvisí. Velká pozornost byla věnována sledování kvality Začít spolu s pomocí checklistu hlavních znaků a principů “ZaS”. Jeden den strávili účastníci ve struktuře dne Začít spolu včetně center aktivit, aby se mohli naplno sžít s prostředím programu a jeho filozofií.

Děkujeme všem ředitelům za jejich energii a osobní nasazení.