Setkání vedení škol Začít spolu

40 zástupců vedení skol se sešlo v Suchdole v Praze 6 na dvoudenním programu k principům a metodice programu Začít spolu. Setkání se konalo letos již podruhé, neboť kapacita jarního termínu se velmi rychle zaplnila.
Akci organizoval Step by Step ČR s podporou Nadace České spořitelny a již samotný úvod pod vedením Ivety Pasakové a Věry Váňové Krejčové naznačil, že se můžeme těšit na podnětné prostředí.

Účastníci setkání se nejprve věnovali Znakům Začít spolu, které definují kritéria pro práci s programem. Zástupci škol se shodli, že nastavená kritéria jim pomáhají analyzovat, co se ve škole děje a jakým směrem by se koncepce výuky měla posouvat. Znaky Začít spolu se ukázaly být vhodným nástrojem k diskuzi nad kvalitou programu a ukotvení jednotlivých principů.

Dalším bodem programu byla diskuze nad jednotlivými oblastmi řízení v programu Začít spolu, jako je personalistika, vedení lidí nebo materiální a organizačně provozní podmínky.

Vítaným blokem byla praktická ukázka zážitkové pedagogiky na téma Poskytování zpětné vazby s Veronikou Hilskou z Prázdninové školy Lipnice.

Druhý den byl věnován Struktuře dne v programu Začít spolu. Zkušené metodičky Věra Váňová Krejčová a Diana Roubová prošly s účastníky klíčové fáze dne – ranní dopis, ranní kruh, centra aktivit a hodnotící kruh. Následně se pracovalo v jednotlivých centrech aktivit (CA). Účastníci se zapsali do simulovaných center aktivit a dostali zadání, které v rámci tématu sdílejí. V CA Plánování měli například vytvořit celoroční plán na spolupráci s rodiči, v CA Evaluace vymyslet otázky do evaluačního dotazníku pro rodiče, v CA Informování sdílet formy, zdroje, jak informovat rodiče o programu Začít spolu, v CA Pravidla vymyslet pravidla pro spolupráci s rodiči v roli asistentů ve třídě.

V posledním bloku představila ředitelka SbS ČR, Iveta Pasáková, marketingové a PR aktivity a plány pro další období. Za zmínku stojí připomenout kanál Začít spolu na Youtube, který se postupně plní zajímavými spoty o programu.

Během setkání byl také prostor pro neformální setkání a sdílení, neméně důležitou součást komunity Začít spolu. 🙂

Děkujeme všem účastníkům za plné nasazení a inspirativní setkání.