Startuje letní škola v Třebíči

Tradiční a také nerozsáhlejší vzdělávací akce organizace SbS ČR, letní škola Začít spolu, dnes začíná v Třebíči.

„Třebíč byla pro nás jasnou volbou, a ačkoli slaví letos významné výročí 20. let zápisu do UNESCO, důvod byl jiný. Vzdělávací program Začít spolu, který v České republice zastřešujeme, má v Třebíči dlouholetou tradici. S MŠ Duha spolupracujeme více než 20 let, Začít spolu je zde trvalou a pevnou součástí pedagogického programu, který dělá radost několikáté generaci třebíčských dětí a rodičů. Program kvete rovněž na ZŠ a MŠ Na Kopcích. Ta poskytne letní škole své zázemí a záštitu,“ vysvětluje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step ČR, která program Začít spolu v České republice pomáhá školám implementovat.

Letošní ročník proběhne v termínu 21. – 25. srpna. Na společném pondělním zahájení přivítáme osobnosti, které se na rozvoji programu Začít spolu v Třebíči významně podílí. Letní školu oficiálně odstartujeme v 18 hodin společně s ředitelem ZŠ a MŠ Na Kopcích Vítězslavem Bártlem, ředitelkou MŠ Duha Ivanou Procházkovou a také dlouholetou bývalou ředitelkou MŠ Duha a lektorkou programu Začít spolu Janou Hýžovou, která vedla po 4 roky regionální Centrum kolegiální podpory pro předškolní pedagogy. Účast přislíbili rovněž představitelé města, starosta a bývalý ředitel ZŠ a MŠ Na Kopcích Pavel Pacal a vedoucí odboru školství a kultury Jarmila Zimková.

V letošním roce byl o letní kurz enormní zájem a už v dubnu byl vyprodaný. Do Třebíče se sjede více než 220 učitelů a učitelek z mateřských a základních škol z celé České republiky. Pečovat o ně bude 30členný lektorský tým Začít spolu.

Celý týden se účastníci/ce budou zabývat tím, jak vylepšit a modernizovat výuku ve svých třídách pomocí programu Začít spolu. „Věnovat se budeme třeba tomu, jak to zařídit, aby se ve třídě učilo opravdu každé dítě a aby ze školy odcházelo radostné a povzbuzené do dalšího poznávání světa kolem sebe. Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodinami dětí a hlavně pěstování dobrých vztahů mezi žáky. Nezbytnou podmínkou vytváření podnětného prostředí ve třídě je sebedůvěra samotných učitelů a jejich vzájemná spolupráce. K tomu může velmi dobře sloužit právě takový prázdninový kurz, který pro vyučující každoročně pořádáme, aby principy Začít spolu mohli sami zažít,“ vysvětluje Pasáková.

Letní škola nabídne kompletní nabídku kurzů Začít spolu MŠ a ZŠ pro začínající učitele, ale i pro ty, kteří v programu pracují delší dobu a chtějí se v něm nadále rozvíjet. Spolu s kvalitou programu rostou nároky na kvalifikaci vyučujících, kteří s programem pracují, a letos poprvé se na letní škole budou udělovat zlaté Certifikáty Učitel/ka programu Začít spolu, které získají absolventi/tky dlouhodobého výcviku.
Na letní škole můžete potkat také učitele 2. stupně, pro které jsou určeny kurzy eduScrum. EduScrum je metoda projektové výuky, která navazuje na program Začít spolu. Rozvíjí u žáků stejné dovednosti jako je samostatnost, dovednost řídit své vlastní učení a spolupracovat, tedy takové věci, bez nichž se v moderním světě neobejdeme.

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu k dítěti. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. V ČR je realizován již od roku 1994, je však také součástí mezinárodní vzdělávací sítě a jeho kvalita je jasně definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč během relativně krátké doby nastartovala program a prokázala, že není “školou budoucnosti” jen podle jména. Díky vedení s jasnou vizí se ZŠ a MŠ Na Kopcích stala vyhledávanou školou a zařadila se mezi ukázkové školy Začít spolu. Její příběh jsme představili formou „success story“.